Trzy nowe ustawy regulują rynek kapitałowy

Polska Agencja Prasowa SA
09-07-2005, 11:50

Sejm uchwalił w piątek wieczorem trzy nowe ustawy, które będą regulować polski rynek kapitałowy. Są to ustawy: o obrocie instrumentami finansowymi; o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Sejm uchwalił w piątek wieczorem trzy nowe ustawy, które będą regulować polski rynek kapitałowy. Są to ustawy: o obrocie instrumentami finansowymi; o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

    Ustawy mają zastąpić prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dostosować polskie przepisy do prawa UE i zliberalizować rynek. Zmiany uwzględniają unijne regulacje, które weszły w życie od 1 lipca 2005 roku.

    Sejm odrzucił większość poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do ustawy o nadzorze. M.in. odrzucił poprawkę zgłoszoną przez LPR, która zakładała, że w skład Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) wchodziliby przedstawiciele Sejmu i Senatu.

    Odrzucona została też poprawka, która miała dawać premierowi możliwość odwołania przewodniczącego KPWiG po uzyskaniu opinii właściwej komisji sejmowej. Część poprawek zgłoszonych przez LPR była - jak napisano w opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - niezgodna z prawem UE.

    Nie została też przyjęta poprawka LPR do ustawy o ofercie publicznej, która włączała kościoły i związki wyznaniowe do grupy przypadków, w których nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego. Chodziło tu o papiery wartościowe, emitowane przez osoby prawne. Warunkiem, jakie kościoły i związki wyznaniowe miały spełnić, było przeznaczenie środków z emisji na realizację celów związanych z kultem religijnym.

    Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi definiuje pojęcie "instrument finansowy". Zakaz manipulacji ceną czy wykorzystywania informacji poufnej ma dotyczyć nie tylko papierów wartościowych, ale także innych instrumentów finansowych.

    W ustawie tej określono też, czym jest zakazana manipulacja instrumentem finansowym. Np. taką manipulacją ma być rozpowszechnianie fałszywych informacji. Manipulacją  mają być też nierzetelne działania dziennikarzy, np. jeśli z rozpowszechniania informacji czerpaliby korzyści finansowe.

    Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych będzie regulować zasady przeprowadzania oferty publicznej papierów wartościowych.

    Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej pojęcia "publiczny obrót" i "dopuszczenie do publicznego obrotu" zostaną zastąpione przez pojęcia "publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych" oraz "oferta publiczna".

    Ustawa zwiększa dostęp do informacji o znaczących akcjonariuszach spółek publicznych. W większym stopniu niż obecnie, prawo ma chronić drobnych akcjonariuszy, np. w przypadku wykupywania ich akcji przez większościowego akcjonariusza.

    Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - będzie w formie odrębnego aktu prawnego określać zadania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Uprawnienia Komisji zostały zwiększone.

    KPWiG będzie mogła informować publicznie o przypadkach naruszenia prawa na rynku, także w przypadkach, które są tylko "uprawdopodobnione", co ma lepiej chronić inwestorów. Przewodniczący KPWiG będzie mógł też zwracać się do operatorów telekomunikacyjnych o przekazywanie m.in. billingów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Trzy nowe ustawy regulują rynek kapitałowy