Ustawa o ochronie zdrowia - Hausner proponuje współpłacenie

02-06-2004, 18:34

Przygotowany przez wicepremiera Jerzego Hausnera plan naprawy systemu opieki zdrowotnej przewiduje wprowadzenie współpłacenia, czyli opłat ryczałtowych za wizyty lekarskie i pobyt w szpitalu uiszczanych bezpośrednio przez pacjenta korzystającego z pomocy. Opieka społeczna ma refundować opłaty poniesione przez najuboższych.

Informację o wprowadzeniu zasady współpłacenia do przygotowywanego projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przekazało PAP w środę Biuro Prasowe Ministerstwa Gospodarki i Pracy w komunikacie dotyczącym czteropunktowego planu naprawy systemu ochrony zdrowia. Projekt ustawy ma być przyjęty we wtorek, 8 czerwca, przez rząd.

Wprowadzenie współpłacenia to postulat środowiska lekarskiego i części partii. Przeciwnych temu rozwiązaniu jest większość związków zawodowych działających w ochronie zdrowia oraz Unia Pracy. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że jest to dobry instrument sterowania popytem na świadczenia zdrowotne; według przeciwników - Polacy są za biedni na takie rozwiązanie.

Współpłacenie obowiązuje w większości krajów Europy Zachodniej.

Na zaproponowany przez Hausnera plan naprawy ochrony zdrowia składa się przygotowanie i wprowadzenie od 1 października tego roku ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zastąpi ona ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia) oraz o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (zdaniem rządu umożliwi ona oddłużenie ZOZ-ów). Plan dotyczy także naprawy gospodarki finansowej NFZ oraz gospodarki lekowej.

Poza współpłaceniem nowością w planie jest zmiana zasad nabywania leków przez inwalidów wojennych. "W miejsce uprawnień inwalidów wojennych do bezpłatnych leków zostanie wprowadzony dodatek ryczałtowy wypłacany raz w roku" - głosi komunikat MGiP.

Obecnie inwalidzi wojenni mogą otrzymywać bezpłatnie wszelkie leki. System okazał się jednak nieszczelny; kasy chorych, a następnie NFZ skarżyły się, że dochodzi do wielu nadużyć, a skala refundacji na stosunkowo niewielką grupę korzystającą z tych uprawnień jest podejrzenie wysoka - w 2003 roku ze środków publicznych przeznaczono na ten cel prawie 474 mln z ok. 5,5 mld zł przeznaczonych na refundację leków ogólnie.

W komunikacie MGiP udostępniono także więcej szczegółów dotyczących jednorazowych poręczanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów pomostowych, z jakich będą mogły skorzystać restrukturyzowane placówki medyczne (wstępne założenia przedstawili we wtorek na konferencji prasowej wicepremier Jerzy Hausner i minister finansów Andrzej Raczko - PAP). Szpitale będą mogły je przeznaczyć na spłatę maksymalnie 1/3 swoich zobowiązań - w pierwszej kolejności na spłatę roszczeń swoich pracowników, ale także na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną, spłatę zobowiązań z tytuły składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Kredyt będzie też mógł być wykorzystany na pokrycie kosztów opłaty prowizyjnej od poręczenia dokonania zapłaty odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów uregulowania stanu prawnego nieruchomości restrukturyzowanej jednostki.

Aby szpital mógł uzyskał kredyt, jego program restrukturyzacyjny będzie musiał być pozytywnie zaopiniowany przez BGK. Poręczenie BGK obejmie spłatę całości kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym kredytem, przy czym łączna kwota poręczenia nie będzie mogła przekroczyć 2,1 mld zł. Zabezpieczeniem kredytu na rzecz BGK ma być ZOZ lub jednostka samorządu terytorialnego, która jest jego właścicielem.

Rząd chce, by zobowiązanie z tytułu kredytu mogło być przekształcone w obligacje.

Rząd planuje, że ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji wejdzie w życie 1 października tego roku, zaś zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego zakładów opieki przewiduje na 1 lipca 2007.

1 października ma wejść w życie także ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Znajdzie się w niej wykaz świadczeń medycznych (terapii, badań diagnostycznych, porad i operacji) nie finansowanych ze środków publicznych (tzw. koszyk negatywny).

Obecnie rozporządzenie stanowi, że ze środków publicznych nie są finansowane świadczenia chirurgii plastycznej (jeśli nie są one konieczne ze względu na leczenie, np. operacje powiększenia biustu), część świadczeń stomatologicznych oraz operacja zmiany płci. Hausner zapowiada poszerzenie tego koszyka. Jeszcze w tym tygodniu swoje propozycje mają zgłosić konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Po dwóch latach funkcjonowania ustawy ma być wprowadzony koszyk pozytywny, czyli wykaz świadczeń finansowanych w całości (gwarantowane) i w części (rekomendowane) ze środków publicznych).

W projekcie ma być przewidziane finansowanie świadczeń nie tylko z NFZ, ale i z dotacji udzielanych gminom z budżetu państwa. Oddziały wojewódzkie Funduszu mają otrzymać osobowość prawną.

Rząd chce wprowadzić system elektronicznej wymiany informacji pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Urzędem Rejestracji leków oraz utworzyć elektroniczny system monitorowania ordynacji lekarskiej. Te systemy mają być uruchomione w latach 2005-2006.

jw/ dsr/ bsb/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ustawa o ochronie zdrowia - Hausner proponuje współpłacenie