Warta <WRTA.WA> nabcie aktywów o znacznej wartości

Warta <WRTA.WA> nabcie aktywów o znacznej wartości NABCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI RB/31/2003 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2003 r. została zawarta "Umowa sprzedaży akcji" Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego "DOM" S.A. (PTE Dom, Spółka) pomiędzy TUiR WARTA S.A. (Warta) i Kulczyk Holding S.A. Na mocy Umowy TUiR WARTA S.A. nabędzie 1 165 000 akcji zwykłych imiennych PTE Dom o wartości nominalnej 100 zł. każda akcja, stanowiących 50% kapitału akcyjnego PTE Dom i dających prawo do wykonywania 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Realizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia nie później niż do dnia 31.12.2005 r. warunków zawieszających, to jest uzyskania zgód wymaganych przepisami prawa oraz zgody Rady Nadzorczej Warty. W okresie 12 miesięcy, Kulczyk Holding posiada wyłączne prawo poszukiwania nabywcy wszystkich akcji PTE Dom posiadanych przez Wartę. Po spełnieniu warunków określonych w Umowie Warta będzie zobowiązana sprzedać wszystkie akcje PTE Dom wskazanemu przez Kulczyk Holding S.A. nabywcy. Kulczyk Holding S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do TUiR WARTA S.A. Udział podmiotów z Grupy Kulczyk Holding w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. zgodnie z informacjami posiadanymi przez TUiR WARTA S.A. na dzień sporządzenia raportu - wynosi według stanu na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. z dnia 29.08.2003 r. 58,74%. Pan Jan Waga - Prezes Zarządu Kulczyk Holding S.A. pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A. Data sporządzenia raportu: 03-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ