WSKAŹNIKI-Polska-20 stycznia

opublikowano: 20-01-2004, 07:16

WSKAŹNIKI-Polska-20 stycznia WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne
kraju:
GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja):
14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian)
Stopa redyskontowa 5,75 proc. (18 XII - pozostawiona bez zmian)
Stopa lombardowa 6,75 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian)
Stopa depozytowa 3,75 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian)
NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku)
------------------------------------------------------------
III kw.2003 II kw.2003 I kw.2003 2002 IV kw.2002 III
kw.2002
Wzrost PKB 3,9 3,8 2,2 1,4 2,2 1,8
Popyt krajowy 2,3 2,0 2,3 0,9 1,3 1,2
Spożycie 2,9 2,8 1,0 2,8 3,2 2,8
Spożycie indywid. 3,4 3,8 1,4 3,3 3,5 3,1
Akumulacja brutto -0,3 -1,6 12,7 -6,9 -3,7 -5,6
Nakłady brutto
na środki trwałe 0,4 -1,7 -3,6 -6,8 -3,6 -5,9
Wartość dodana brutto 3,6 3,6 2,0 1,4 2,1 1,9
przemysł 8,2 8,3 4,1 1,0 4,0 2,7
budownictwo -2,0 -7,4 -19,5 -7,5 -5,8 -3,2
usługi 4,5 5,0 3,4 3,4 3,0 3,3
W 2002 roku PKB wyniósł 772,25 miliarda złotych.
------------------------------------------------------------
INFLACJA - CPI (proc.) Grudzień 03 Listopad 03
Zmiana m/m 0,2 0,3
Zmiana r/r 1,7 1,6
ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2003: 0,8 proc.
INFLACJA BAZOWA Listopad Październik
inflacja netto po wyłączeniu
cen żywności i cen paliw 1,3 1,2
po wyłączeniu cen kontrolowanych 1,4 1,0
po wyłączeniu cen o największej zmienności 1,0 0,7
po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 0,8 0,6
15-procentowa średnia obcięta 1,4 1,2
W drugiej połowie grudnia ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 procent
w stosunku do poprzednich 15 dni, a w stosunku do drugiej połowy listopada wzrosły o 0,2
procent.

CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) XI 2003 X 2003
Zmiana m/m 0,4 0,7
Zmiana r/r 3,7 2,7
DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) XI 2003 X 2003
Zmiana m/m -8,1 5,5
Zmiana r/r 9,1 12,1
BEZROBOCIE XI 03 X'03
Stopa bezrobocia (proc.) 17,6 17,4
Liczba bezrobotnych (mln) 3,097 3,058
SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) XI X 03
Zmiana m/m -4,1 5,9
Zmiana r/r 11,4 10,3
------------------------------------------------------------
RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): Listopad 2003 Październik 2003
Bilans obrotów bieżących (mln euro) -286 198
bilans handlowy -633 -644
eksport 3.367 3.564
import 4.000 4.208
UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych.
------------------------------------------------------------
OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-X 2003 Zmiana proc. wobec I-X 2002
(w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro)
deficyt handlowy 11,91 10,71
eksport 42,69 38,33 26,9 6,0
import 54,61 49,04 21,1 1,1
Z KRAJAMI UE
deficyt handlowy 4,10 3,66
eksport 29,35 26,36 27,1 6,1
import 33,45 30,02 20,0 0,2
UWAGA: Dane GUS.
------------------------------------------------------------
PODAŻ PIENIĄDZA M3 grudzień 2003 listopad
zmiana mies./mies. (w proc.) 1,0 0,0
I-XII I-XI
podaż pieniądza w mld zł 339,77 336,29
Depozyty 288,17 284,49
Należności 265,38 267,06
Zadłużenie netto instytucji
rządowych 69,71 64,90
------------------------------------------------------------
AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO GRUDZIEŃ 2003 LISTOPAD 2003
w mld USD 35,664 35,823

OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE grudzień'03 listopad'03
mld USD 33,975 34,123
mld euro 26,942 28,492

------------------------------------------------------------
BUDŻET (mld zł) 2003 plan na 2003 proc. planu
Deficyt budżetowy 36,99 38,73 95,5
Dochody 152,18 155,70 97,7
Wydatki 189,17 194,43 97,3
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80,
warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / WSKAŹNIKI-Polska-20 stycznia