WSKAŹNIKI-Polska-23 grudnia

WSKAŹNIKI-Polska-23 grudnia WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne kraju: GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja): 14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian) Stopa redyskontowa 5,75 proc. (18 XII - pozostawiona bez zmian) Stopa lombardowa 6,75 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian) Stopa depozytowa 3,75 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian) NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku) ------------------------------------------------------------ III kw.2003 II kw.2003 I kw.2003 2002 IV kw.2002 III kw.2002 Wzrost PKB 3,9 3,8 2,2 1,4 2,2 1,8 Popyt krajowy 2,3 2,0 2,3 0,9 1,3 1,2 Spożycie 2,9 2,8 1,0 2,8 3,2 2,8 Spożycie indywid. 3,4 3,8 1,4 3,3 3,5 3,1 Akumulacja brutto -0,3 -1,6 12,7 -6,9 -3,7 -5,6 Nakłady brutto na środki trwałe 0,4 -1,7 -3,6 -6,8 -3,6 -5,9 Wartość dodana brutto 3,6 3,6 2,0 1,4 2,1 1,9 przemysł 8,2 8,3 4,1 1,0 4,0 2,7 budownictwo -2,0 -7,4 -19,5 -7,5 -5,8 -3,2 usługi 4,5 5,0 3,4 3,4 3,0 3,3 W 2002 roku PKB wyniósł 772,25 miliarda złotych. ------------------------------------------------------------ INFLACJA - CPI (proc.) Listopad 03 Październik'03 Zmiana m/m 0,3 0,6 Zmiana r/r 1,6 1,3 ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2002: 1,9 proc. INFLACJA BAZOWA PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ inflacja netto po wyłączeniu cen żywności i cen paliw 1,2 0,9 po wyłączeniu cen kontrolowanych 1,0 0,8 po wyłączeniu cen o największej zmienności 0,7 0,3 po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 0,6 0,0 15-procentowa średnia obcięta 1,2 1,2 W drugiej połowie listopada ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2 procent w stosunku do poprzednich 15 dni, a w stosunku do pierwszej połowy października wzrosły o 0,9 procent. CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) XI 2003 X 2003 Zmiana m/m 0,4 0,7 Zmiana r/r 3,7 2,7 DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) XI 2003 X 2003 Zmiana m/m -8,1 5,5 Zmiana r/r 9,1 12,1 BEZROBOCIE XI 03 X'03 Stopa bezrobocia (proc.) 17,6 17,4 Liczba bezrobotnych (mln) 3,097 3,058 SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) XI X 03 Zmiana m/m -4,1 5,9 Zmiana r/r 11,4 10,3 ------------------------------------------------------------ RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): Październik'03 Wrzesień'03 Rachunek obrotów bieżących (mln euro) 198 58 bilans handlowy -637 -536 eksport 3.566 3.302 import 4.203 3.838 UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych. ------------------------------------------------------------ OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-X 2003 Zmiana proc. wobec I-X 2002 (w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro) deficyt handlowy 11,91 10,71 eksport 42,69 38,33 26,9 6,0 import 54,61 49,04 21,1 1,1 Z KRAJAMI UE deficyt handlowy 4,10 3,66 eksport 29,35 26,36 27,1 6,1 import 33,45 30,02 20,0 0,2 UWAGA: Dane GUS. ------------------------------------------------------------ PODAŻ PIENIĄDZA M3 Listopad '03 Październik '03 zmiana mies./mies. (w proc.) 0,0 1,5 podaż pieniądza w mld zł 336,46 336,24 Depozyty 284,67 283,05 Należności 266,97 263,19 Zadłużenie netto instytucji rządowych 64,86 69,23 ------------------------------------------------------------ AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO (w mld USD) listopad'03 październik'03 35,315 35,343 OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE listopad'03 październik'03 mld USD 34,123 33,778 mld euro 28,492 29,023 ------------------------------------------------------------ BUDŻET (mld zł) I-IX 2003 plan na 2003 proc. planu Deficyt budżetowy 33,08 38,73 85,4 Dochody 109,31 155,70 70,2 Wydatki 142,39 194,43 73,2 ((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, warsaw.newsroom@reuters.com))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ