WSKAŹNIKI-Polska-3 grudnia

WSKAŹNIKI-Polska-3 grudnia WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne kraju: Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w projekcie budżetu na 2004 rok: 2004 2003 Prognoza PKB (zmiana procentowa) 5,0 3,5 PKB (w mld zł, w cenach bieżących) 861,5 805,1 Eksport (zmiana procentowa) 8,7 8,5 Import (zmiana procentowa) 8,5 6,4 Popyt krajowy (zmiana procentowa) 5,0 2,9 Dynamika cen towarów i usług (średnioroczna) 2,0 0,8 Dynamika cen produkcji sprzedanej (śred.rocz.) 1,7 2,0 Przeciętne wynagrodzenie brutto (zł) 2.290,0 2.201,0 w sektorze przedsiębiorstw 2.416,0 2.331,0 Stopa bezrobocia (proc.) 17,8 18,4 Średnia stopa operacji otwartego rynku 3,7 5,6 Deficyt obrotów bieżących (w mld USD) 8,4 6,5 STRUKTURA BUDŻETU (W MLD ZŁ) 2004 2003 Prognoza Prognoza wykonania DOCHODY 152,75 152,01 WYDATKI 198,25 193,38 DEFICYT 45,5 38,7 ------------------------------------------------------------ GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja): 14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian) Stopa redyskontowa 5,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian) Stopa lombardowa 6,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian) Stopa depozytowa 3,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian) NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku) ------------------------------------------------------------ II kw.2003 I kw.2003 2002 IV kw.2002 III kw.2002 II kw.2002 Wzrost PKB 3,8 2,2 1,4 2,2 1,8 0,9 Popyt krajowy 1,9 2,3 0,9 1,3 1,2 1,1 Spożycie indywid. 2,9 1,4 3,3 3,5 3,1 2,9 Akumulacja brutto -3,1 12,7 -6,9 -3,7 -5,6 -5,5 Wartość dodana brutto 3,6 2,0 1,4 2,1 1,9 0,9 W 2002 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyniósł 772,25 miliarda złotych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). ------------------------------------------------------------ INFLACJA - CPI (proc.) Październik'03 Wrzesień'03 Zmiana m/m 0,6 0,5 Zmiana r/r 1,3 0,9 ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2002: 1,9 proc. INFLACJA BAZOWA PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ inflacja netto po wyłączeniu cen żywności i cen paliw 1,2 0,9 po wyłączeniu cen kontrolowanych 1,0 0,8 po wyłączeniu cen o największej zmienności 0,7 0,3 po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 0,6 0,0 15-procentowa średnia obcięta 1,2 1,2 W pierwszej połowie listopada ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7 procent w stosunku do poprzednich 15 dni, a w stosunku do pierwszej połowy października wzrosły o 0,8 procent. CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) X 2003 IX 2003 Zmiana m/m 0,7 0,5 Zmiana r/r 2,7 2,1 DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) X 2003 IX 2003 Zmiana m/m 5,5 13,2 Zmiana r/r 12,1 10,9 BEZROBOCIE X 03 IX'03 Stopa bezrobocia (proc.) 17,4 17,5 Liczba bezrobotnych (mln) 3,058 3,073 SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) X 03 IX 03 Zmiana m/m 5,9 1,5 Zmiana r/r 10,3 9,7 ------------------------------------------------------------ RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): Październik'03 Wrzesień'03 Rachunek obrotów bieżących (mln euro) 198 58 bilans handlowy -637 -536 eksport 3.566 3.302 import 4.203 3.838 UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych. ------------------------------------------------------------ OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-IX 2003 Zmiana proc. wobec I-IX 2002 (w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro) deficyt handlowy 10,72 9,68 eksport 37,37 33,73 27,1 6,0 import 48,09 43,41 21,1 1,0 Z KRAJAMI UE deficyt handlowy 3,77 3,38 eksport 25,63 23,15 26,2 5,2 import 29,40 26,53 19,4 -0,4 ------------------------------------------------------------ PODAŻ PIENIĄDZA M3 Październik '03 Wrzesień '03 zmiana mies./mies. (w proc.) 1,5 0,6 podaż pieniądza w mld zł 336,24 330,89 Depozyty 283,05 278,29 Należności 263,19 259,99 Zadłużenie netto instytucji rządowych 69,23 74,47 ------------------------------------------------------------ AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO (w mld USD) październik'03 wrzesień'03 33,200 33,512 OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE październik'03 wrzesień'03 mld USD 33,778 32,898 mld euro 29,023 28,197 ------------------------------------------------------------ BUDŻET (mld zł) I-IX 2003 plan na 2003 proc. planu Deficyt budżetowy 33,08 38,73 85,4 Dochody 109,31 155,70 70,2 Wydatki 142,39 194,43 73,2. ((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, warsaw.newsroom@reuters.com))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ