WSKAŹNIKI-Polska-4 listopada

Jacek Zalewski
opublikowano: 04-11-2003, 07:16

WSKAŹNIKI-Polska-4 listopada WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne
kraju:

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w projekcie budżetu na 2004 rok:
2004 2003
Prognoza
PKB (zmiana procentowa) 5,0 3,5
PKB (w mld zł, w cenach bieżących) 861,5 805,1
Eksport (zmiana procentowa) 8,7 8,5
Import (zmiana procentowa) 8,5 6,4
Popyt krajowy (zmiana procentowa) 5,0 2,9
Dynamika cen towarów i usług (średnioroczna) 2,0 0,8
Dynamika cen produkcji sprzedanej (śred.rocz.) 1,7 2,0
Przeciętne wynagrodzenie brutto (zł) 2.290,0 2.201,0
w sektorze przedsiębiorstw 2.416,0 2.331,0
Stopa bezrobocia (proc.) 17,8 18,4
Średnia stopa operacji otwartego rynku 3,7 5,6
Deficyt obrotów bieżących (w mld USD) 8,4 6,5
STRUKTURA BUDŻETU (W MLD ZŁ) 2004 2003
Prognoza Prognoza wykonania
DOCHODY 152,75 152,01
WYDATKI 198,25 193,38
DEFICYT 45,5 38,7
------------------------------------------------------------
GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja):
14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian)
Stopa redyskontowa 5,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian)
Stopa lombardowa 6,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian)
Stopa depozytowa 3,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian)
NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku)
------------------------------------------------------------
II kw.2003 I kw.2003 2002 IV kw.2002 III kw.2002 II kw.2002
Wzrost PKB 3,8 2,2 1,4 2,2 1,8 0,9
Popyt krajowy 1,9 2,3 0,9 1,3 1,2 1,1
Spożycie indywid. 2,9 1,4 3,3 3,5 3,1 2,9
Akumulacja brutto -3,1 12,7 -6,9 -3,7 -5,6 -5,5
Wartość dodana brutto 3,6 2,0 1,4 2,1 1,9 0,9
W 2002 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyniósł 772,25 miliarda złotych, podał Główny
Urząd Statystyczny (GUS).
------------------------------------------------------------
INFLACJA - CPI (proc.) Wrześ'03 Sier'03
Zmiana m/m 0,5 -0,4
Zmiana r/r 0,9 0,7
ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2002: 1,9 proc.
INFLACJA BAZOWA Wrześ'03 Sier'03
po wyłączeniu cen żywności i cen paliw 0,9 0,8
po wyłączeniu cen kontrolowanych 0,8 0,5
po wyłączeniu cen o największej zmienności 0,3 0,1
po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 0,0 -0,2
15-procentowa średnia obcięta 1,2 1,0
W pierwszej połowie października ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,4
procent w stosunku do poprzednich 15 dni, a w stosunku do pierwszej połowy września
wzrosły o 1,7 procent, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) IX 2003 VIII 2003
Zmiana m/m 0,4 0,3
Zmiana r/r 1,9 1,8
DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) IX 2003 VIII 2003
Zmiana m/m 13,4 -5,1
Zmiana r/r 11,1 5,9
BEZROBOCIE Sier'03 Lip'03
Stopa bezrobocia (proc.) 17,6 17,7
Liczba bezrobotnych (mln) 3,099 3,123
SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) Sier'03 Lip'03
Zmiana m/m -0,3 3,8
Zmiana r/r 5,5 5,4
SPRZEDAŻ HURTOWA (proc.) Sier'03 Lip'03
Zmiana m/m -3,8 9,2
Zmiana r/r 2,2 2,9
We wrześniu wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł po raz czwarty z rzędu - tym
razem o 4,6 punktu do 26,6 punktów, poinformował instytut badawczy Pentor. Jest to
najwyższy poziom od sierpnia ubiegłego roku, kiedy indeks osiągnął 23 punkty.
We wrześniu w porównaniu z sierpniem spadły dwa wskaźniki koniunktury obliczane
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) - wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym
oraz w budownictwie. Nie zmienił się natomiast wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym,
podał GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu 2003 roku o
2,5 procent do 2.353,11 złotego i zwiększyło się wobec września ubiegłego roku o 2,2
procent, podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).
------------------------------------------------------------
RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): Wrzes'03 Sier'03
Rachunek obrotów bieżących 61 -111
Bilans handlowy -536 -753
Eksport 3.301 2.862
Import 3.837 3.615
UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych.

------------------------------------------------------------
OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-VIII 2003 Zmiana proc. wobec I-VIII 2002
liczone wg danych GUS (w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro)
deficyt handlowy 9,65 8,72
eksport 32,42 29,26 26,0 4,3
import 42,07 37,97 20,7 -0,1
Z KRAJAMI UE
deficyt handlowy 3,49 3,13
eksport 22,38 20,22 25,6 4,0
import 25,88 23,35 19,7 -1,0
------------------------------------------------------------
PODAŻ PIENIĄDZA M3 Wrzesień '03 Sierpień'03
zmiana mies./mies. (w proc.) 0,6 0,2
podaż pieniądza w mld zł 330,67 328,72
Depozyty 278,03 276,11
Należności 259,98 256,43
Zadłużenie netto instytucji
rządowych 74,45 71,38
------------------------------------------------------------
AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO (w mld USD) Wrzesień Sierpień
33,645 33,095
OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE Wrzesień'03 Sierpień'03
mld USD 32,897 31,699
------------------------------------------------------------
BUDŻET (mld zł) I-IX 2003 plan na 2003 proc. planu
Deficyt budżetowy 33,08 38,73 85,4
Dochody 109,31 155,70 70,2
Wydatki 142,39 194,43 73,2
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80,
warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / WSKAŹNIKI-Polska-4 listopada