Zachęcić Polaków do Cosme

opublikowano: 05-02-2015, 00:00

Rząd przyjął program, którym ma pobudzić polskie firmy do większego udziału w międzynarodowych konkursach dotyczących innowacji.

Badania i statystyki potwierdzają, że Polska należy do krajów o umiarkowanym stopniu innowacyjności, a polskie firmy — z reguły mało nowatorskie — w niewielkim stopniu uczestniczą w programach unijnych. Polski rząd chciałby to zmienić. Dlatego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Cosme) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”. Głównym celem planowanych działań jest zapewnienie większego udziału polskich podmiotów w międzynarodowych zmaganiach w programie Cosme. To nowy instrument Unii Europejskiej, który ma poprawić konkurencyjność i trwałość firm, przede wszystkim z sektora MSP. Cosme zapewni kapitał firmom, które napotykają na problemy, starając się o zdobycie finansowania w bankach, np. z powodu historii kredytowej. Oprócz tego kładzie się nacisk na poprawę dostępu do nowych rynków. Budżet Cosme to 2,3 mld EUR — ta kwota nie będzie dzielona na poszczególne kraje. To, ile dostaną przedsiębiorcyz poszczególnych państw, zależy od ich aktywności. Komisja Europejska będzie ogłaszać konkursy lub przetargi, w których startować mogą zainteresowane firmy. Podstawą wsparcia są głównie instrumenty finansowe — gwarancyjne i kapitałowe — które mają ułatwiać przedsiębiorcom dostęp do kapitału (co najmniej 60 proc. funduszy programu zostanie przeznaczonych na ten cel). Drugi rodzaj działań to bezpłatne usługi dla przedsiębiorców świadczone przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network (EEN). Realizowane będą też przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków konkurencyjności przedsiębiorstw i działania promujące przedsiębiorczość. Ale w przyjętym przez rząd programie chodzi nie tylko o Cosme — jest też mowa o poprawie konkurencyjności firm dzięki większemu wykorzystaniu instrumentów finansowych z innych programów unijnych, takich jak Horyzont 2020, Kreatywna Europa oraz EaSI — instrument UE na rzecz przemian i innowacji społecznych.

Realizatorem wieloletniego programu będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego nadzorem zajmie się minister gospodarki. Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację programu w latach 2015-21 wyniosą 70,25 mln zł. Te fundusze zapewnią m.in. finansowanie wkładu własnego polskich konsorcjów wchodzących w skład sieci EEN. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu