--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/531/12/03/TK CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro 1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta Bank BPH PBK S.A. 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji 114 987 sztuk obligacji skarbowych OK1204 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych a) Fundusz zbył obligacje skarbowe, transakcja typu buy-sell-back, odkupienie przez kontrahenta obligacji zbytych zbytych 15.12.2003 r. po cenie 108 720 208,50 zł b) data i sposób zbycia aktywów: 29.12.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 108 932 934,45 zł Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ