Ze spółek

Maciej Zbiejcik
12-11-2003, 00:00

BRE BANK. Zgodnie z umową z 6 lutego 2003 r., zawartą pomiędzy emitentem a Polsatem Media, bank zbył w ramach transakcji pakietowej rozliczonej 10 listopada 2003 r. 4 610 547 akcji spółki Elektrim.

HOWELL. Z wniosku Banku Zachodniego WBK wszczęte zostało wobec podmiotu powiązanego sądowe postępowanie egzekucyjne w celu realizacji uprawnień banku z tytułu ustanowionego zastawu rejestrowego na 1 mln akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym emitenta. W ramach postępowania organ egzekucyjny dokonał zajęcia wyżej wskazanych akcji w celu ich licytacji.

NFI OCTAVA. Emitent zawarł umowę sprzedaży na rzecz Tomasza i Karola Kaczmarków wszystkich 651 730 będących własnością funduszu akcji na okaziciela spółki Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO o wartości nominalnej 2,46 zł każda, stanowiących 33 proc. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Łączna cena sprzedaży wynosi 2 672 093 zł, czyli 4,10 zł za jedną akcję spółki.

SOFTBANK. Trzech członków zarządu spółki nabyło odpowiednio 100 tys., 100 tys. oraz 136,52 tys. akcji zwykłych emitenta dzięki konwersji obligacji zamiennych serii B. Operacja ta związana jest z realizacją programu opcji menedżerskich. Program motywacyjny został zamknięty.

SWARZĘDZ. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, na mocy której strony przedłużyły termin spłaty kredytu do 28 lutego 2005 r. Wierzytelność spółki z tytułu kredytu na koniec października wynosi ponad 1,8 mln zł. Strony ustaliły dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci weksla własnego in blanco, poręczonego przez Swarzędz Market (spółka zależna) do kwoty ponad 1,8 mln zł oraz weksli trasowanych do wysokości 801,8 tys. zł.

Ponadto spółka podpisała aneks do umowy, dzięki któremu przedłużyła termin spłaty kredytu do 31 października 2005 r. Wierzytelność spółki z tytułu kredytu wynosi 683,2 tys. zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu