Ze spółek

Knitter Marek, Zbiejcik Maciej
27-02-2001, 00:00

Ze spółek

American Heart of Poland. Spółka American Heart of Poland, właściciel pierwszego niepublicznego oddziału kardiologiczno-angiologicznego w woj. śląskim (Ustronie) planuje utworzyć sieć takich placówek i wejść na giełdę. Kapitał zakładowy American Heart of Poland wynosi 360 tys. zł. Udziałowcami jest ośmiu lekarzy — 5 Polaków i 3 Amerykanów. Wszyscy mają równe udziały. Oddziały budowane przez American Heart of Poland będą małymi jednostkami szpitalnymi, liczącymi średnio 20-30 łóżek. Mają powstawać w znanych miejscowościach uzdrowiskowych, w pewnym oddaleniu od dużych ośrodków medycznych.

BEEF SAN. Emitent zawarł umowę kredytową w wysokości 1,5 mln zł na okres od 26 lutego do dnia 25 lutego 2003r. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz pokrycie bieżących zobowiązań płatniczych.

BORYSZEW. Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew poinformował, że Huta Oława stała się posiadaczem 1 242 294 akcji, co stanowi 10,07 proc. kapitału akcyjnego. Posiadane akcje dają prawo do 1 242 294 głosów na Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 10,08 proc. ogólnej liczby głosów na WZA. W okresie najbliższych 12 miesięcy spółka przewiduje możliwość zwiększenia swego udziału w Boryszew do 20 proc. udziału w kapitale akcyjnym. Zwiększenie udziałów ma na celu ewentualną przyszłą konsolidację obu spółek.

BRE Bank. Zarząd poinformował, że Klaus-Peter Muller, wiceprzewodniczący rady nadzorczej BRE Banku podjął decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Powodem rezygnacji jest objęcie przez Klausa-Petera Mullera stanowiska prezesa zarządu Commerzbanku AG. Kandydatem na wiceprzewodniczącego rady nadzorczej BRE Banku jest Andreas de Maiziere, dotychczasowy członek rady nadzorczej BRE Banku.

GPRD. Rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26.02.2001 roku z funkcji członka zarządu, dyrektora finansowego GPRD Piotra Więcka. Powołano również trzech nowych członków zarządu.

KREDYT BANK. Bank wygrał przetarg na obsługę bankową Województwa Małopolskiego, którego roczny budżet wynosi około 350 mln zł. oraz jego jednostek budżetowych. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, sejmik województwa małopolskiego dokonał wyboru najlepszej oferty bankowej, którą złozył Kredyt Bank.

LPP. Zarząd KDPW postanowił dokonać w dniu 28 lutego 2001 roku asymilacji 750 tys. akcji zwykłych na okaziciela ze 100 akcjami zwykłymi na okaziciela.

NFI Octava. 23 lutego 2001 roku Octava NFI i Mostostal Zabrze Holding podpisały aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji dotyczący przesunięcia terminu zamknięcia transakcji sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding z Katowic. Strony ustaliły, że przeniesienie własności akcji, mające zgodnie z umową nastąpić do dnia 28 lutego 2001 roku, odbędzie się nie później niż 23 marca 2001 roku.

OCEAN. Wczoraj Ocean Company i Kredyt Bank zawarły umowę przeniesienia prawa własności do lokali użytkowych znajdujących się w Warszawie przy ulicy Kasprowicza i Olbrachta.

Celem umowy jest zwolnienie z zobowiazań dotyczacych spłaty kapitału wynikajacego z umowy kredytowej. Wartość przedmiotowych lokali przejmowanych do rozliczenia wynosi 657 tys. zł. W księgach rachunkowych Ocean Company lokale miały łączna wartość ewidencyjną około 0,3 mln zł.

PKN Orlen. Dziś Polski Koncern Naftowy Orlen obniży o 30 zł/tonie cenę oleju opałowego Ekoterm Plus. O zmianie ceny tego paliwa spółka poinformowała w poniedziałkowym komunikacie na swych stronach internetowych. Wynika z niego, że po korekcie tona Ekotermu Plus kosztować będzie 1 210 zł. Powodem obniżki są spadające notowania olejów grzewczych na międzynarodowych giełdach. Ceny pozostałych paliw wytwarzanych w PKN Orlen nie ulegają zmianie.

PROJPRZEM. Spółka Akcyjna informuje, że Zarząd Spółki zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2000 rok w wysokości 40 groszy na jedną akcję.

STALEXPORT. Huta Ostrowiec spółka zależna od Stalexportu zmniejszyła do 138 mln zł stratę netto w 2000 r. z 151,3 mln zł, przy wzroście przychodów do 765,2 mln zł z 673,1 mln zł w 1999 roku.

STALPROFIL. Emitent sfinalizował z Kredyt Bankiem umowę o odnawialny kredyt obrotowy w wysokości 7 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z zawartą umową Stalprofil może korzystać z przyznanego limitu kredytowego w terminie do dnia 25 stycznia 2002r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów (wyrobów hutniczych), stanowiących własność Stalprofil. Wartość rzeczy ruchomych objętych umową zastawu rejestrowego wynosi 7 mln zł.

WARBUD. Emitent poinformował, że 27 marca 2001 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na którym udziałowcy Warbudu między innymi zdecydują o podziale zysków. Nie wykluczone też są zmiany personalne w organach statutowych spółki.

WÓLCZANKA. Artur Kowalczyk, członek Rady Nadzorczej nabył 2 170 akcji spółki.

ZREW. Zarząd ZREW poinformował, że wczoraj została podpisana z Rafako (podmiot powiązany) umowa na wykonanie naprawy części ciśnieniowej kotła, komór i pozostałych elementów kotła OS-75 UMEA Szwecja. Wartość umowy wynosi około 580 tys. USD.

WBK. Bank opublikował skonsolidowany raport za 2000 rok. Przychody z tytułu odsetek wynoszą 1 587,407 mln zł. Przychody z tytułu prowizji osiągnęły poziom 256,197 mln zł. Natomiast wynik na działalności bankowej wyniósł 931,851 mln zł, a zysk netto zamknął się kwotą ponad 223,7 mln zł. MIK, MZ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Knitter Marek, Zbiejcik Maciej

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze spółek