Ze spółek

Maciej Zbiejcik
opublikowano: 22-03-2002, 00:00

UDIMEX. Spółka zależna Budimex Budownictwo podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 137 060 tys. zł do kwoty 378 997,5 tys. zł, poprzez utworzenie 483 875 nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 zł. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje Budimex.

ECHO. Zostało otwarte Centrum Handlowe Echo w Zamościu, którego łączna powierzchnia sklepów wynosi 7051 m kw.

ELEKTRIM. Elektrim-Megadex podpisała z firmą ELWO umowę na dostawę pod klucz urządzenia odpylającego spaliny z kotła pyłowego w Elektrowni Pątnów II. Wartość umowy wynosi 4,35 mln EUR.

ELMONTAŻ EXPORT. Spółka podpisała aneks do wcześniej zawartego kontraktu na dostawę 13 stacji transformatorowych dla klienta rosyjskiego o wartości 764,5 tys. USD. Łączna wartość kontraktu wynosi 902,3 tys. USD.

ESPEBEPE. Spółka posiada majątek, którego zbycie umożliwiłoby spłatę najpilniejszych zobowiązań i uzyskanie środków finansowych na bieżące niezakłócone funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Prowadzone są negocjacje w sprawie zbycia któregoś z wartościowych składników majątkowych. Jest to warunek konieczny dla finansowania rozpoczętych robót budowlanych i pozyskania nowych już negocjowanych kontraktów. Zarząd spółki zwrócił się do akcjonariuszy o przeanalizowanie możliwych źródeł, z których przedsiębiorstwo mogłoby uzyskać niezbędne środki finansowe. Jeśli do tego nie dojdzie, to zarząd może być zobligowany do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem do sądu rejonowego w Szczecinie.

FORTE. Urząd Miejski w Artiomowsku (Ukraina) zarejestrował podwyższenie kapitału w spółce Forte Ukraina o kwotę 3,2 mln zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wynosi 6,8 mln zł. Forte posiadają 84 proc. udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników.

GANT. Spółka nabyła 109 akcji własnych celem umorzenia. Jednostkowa cena akcji wyniosła 2,40 zł.

LUBAWA. NSA uchylił decyzję wydaną przez Inspektora Kontroli Skarbowej na mocy której spółka zapłaciła zaległość podatkową w kwocie 513 979 zł.

NFI Magna. Fundusz zawarł transakcje zakupu bonów skarbowych o nominale 47,39 mln zł za kwotę 45 mln zł oraz sprzedaży w/w bonów, która nastąpi w dniu 29 marca 2002 za kwotę 45,12 mln zł.

NORDEA BP. Bank nabył 32 740 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja spółki Inwestycje Kapitałowe (Gdynia) i kontroluje 100 proc. głosów na WZA.

SWARZĘDZ. Pomiędzy Bialskimi Fabrykami Mebli (spółka zależna) a firmą MCA - Moebel Marketing Agentur zawarty został trzy letni kontrakt o łącznej wartości 18 mln EURO, po 6 mln EURO w skali roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Polecane