Czytasz dzięki

Zgromadzenia wspólników w czasach COVID-19

Marta Orlikowska, adwokat, GP Togatus
opublikowano: 29-07-2020, 22:00

Przymusowa domowa kwarantanna w czasach pandemii wymusiła na ustawodawcy wprowadzenie szeregu rozwiązań, w tym m.in. zmian w kodeksie spółek handlowych, dotyczących zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozwiązania te z jednej strony dotyczą przedłużenia terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności, sprawozdań finansowych i podjęcie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty — z drugiej zaś wprowadzają ułatwienia techniczne dla samego odbycia się zgromadzeń.

W czasach przed pandemią na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorcy mieli trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego. Z uwagi na nadzwyczajne okolicznościzwiązane z pandemią 31 marca 2020 r. minister finansów wprowadził rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020, poz. 570). Rozporządzeniem tym przedłużono termin do sporządzenia sprawozdania finansowego o trzy miesiące, tj. w zdecydowanej większości przypadków do 30 czerwca 2020 r. Taki sam termin obowiązuje dla sporządzenia sprawozdania z działalności.

Z uwagi na przedłużenie terminu dla sporządzenia sprawozdania finansowego analogicznemu przedłużeniu uległ termin dla zatwierdzenia tych sprawozdań. Tym samym rozporządzeniem minister finansów przedłużył o okres trzech miesięcy termin do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez zgromadzenia wspólników. Termin ten zatem w większości przypadków upłynie 30 września.

Co ważne, za zmianą przepisów dotyczących sprawozdań poszły zmiany dotyczące terminu odbycia się zwyczajnych zgromadzeń wspólników. Art. 15 zzh ust. 2 tzw. tarczy antykryzysowej wskazuje, że „w przypadku gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określone w przepisach szczególnych przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1.” Tym samym przedłużono terminy określone w kodeksie spółek handlowych, analogicznie jak we wskazanym wyżej rozporządzeniu ministra finansów. Zgromadzenia wspólników, na których powinny zostać podjęte uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań z działalności i finansowych, mogą odbywać się do końca września.

Jednocześnie z wprowadzeniem przedłużenia terminów nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej (tarcza antykryzysowa 2.0) dodała do kodeksu spółek handlowych art. 234 . Zgodnie z jego treścią udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O powyższym sposobie zgromadzenia wspólników decyduje zwołujący to zgromadzenie. Warunkiem umożliwiającym odbycie się zgromadzenia w taki sposób jest uchwalenie przez radę nadzorczą (a w przypadku jej braku przez wspólników) regulaminu, który określi szczegółowe zasady udziału. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marta Orlikowska, adwokat, GP Togatus

Polecane