Zmiany w podatku PIT ułatwią rozliczenia

Jarosław Królak
02-01-2003, 00:00

Obowiązujące od wczoraj przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych upraszczają m.in. rozliczenia przychodów z najmu i dzierżawy oraz zmieniają sposób amortyzacji nowych środków trwałych.

1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Umożliwia ona rozliczenie podatkowe przez jednego z małżonków wspólnych przychodów z najmu, podnajmu lub dzierżawy.

— Będzie to możliwe, gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Taki sposób rozliczania z fiskusem będzie obowiązywał przy dokonywaniu zaliczek i składaniu deklaracji za cały rok podatkowy — mówi Jarosław Chałas, radca prawny, wspólnik w kancelarii Chałas, Wysocki i Partnerzy.

Podatnicy osiągający przychody z najmu, dzierżawy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wybrać także opodatkowanie w formie ryczałtu.

Ustawa traktuje sprzedaż praw majątkowych lub rzeczy będących składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą jako przychód z niej, nawet jeżeli przed zbyciem składniki te przestaną być wykorzystywane. Podatnik będzie musiał zapłacić podatek na zasadach ogólnych zamiast zryczałtowanej stawki 10 proc.

Zdefiniowano również moment powstania przychodu należnego. Jest to dzień wystawienia faktury, ale nie później niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych, dostarczenie energii, wykonanie usługi, a w pozostałych przypadkach, gdy nastąpiło otrzymanie zapłaty za wykonane świadczenie.

— W przypadku eksporterów, na których ciąży obowiązek wystawienia dokumentu odprawy celnej, momentem powstania przychodu jest data wywozu towaru za granicę. Przychody z najmu, dzierżawy, leasingu, których przedmiotem są składniki majątkowe związane z działalnością gospodarczą, stają się należne na dzień, w którym płatności wynikające z umów są wymagalne — dodaje Jarosław Chałas.

Kolejną zmianą (wprowadzoną 5 września 2002 r.) jest sposób amortyzacji nowych środków trwałych, czyli nie używanych przez podatnika ani przez zbywcę. Chodzi o grupy 3-6 klasyfikacji, a więc bez np. środków transportu.

— W pierwszym roku podatkowym umożliwiono odpisy amortyzacyjne sięgające 30 proc. od wartości początkowej środków trwałych. Podatnik będzie mógł to robić niezależnie od wykazu stawek amortyzacyjnych. Jeżeli wysokość odpisów będzie niższa od obliczonych na podstawie stawki podanej w wykazie, podatnik może dokonywać odpisów przy zastosowaniu tej ostatniej — tłumaczy Jarosław Chałas.

Stawka nie może być podwyższona o więcej niż 3 pkt proc.

Taki sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych może być zastosowany raz i nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji.

Nowe przepisy zmieniły sposoby korzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej będą mogli wpłacać zaliczki miesięczne wysokości 1/12 kwoty podatku od dochodu z tej działalności wykazanej w zeznaniu. Przepisy te nie będą stosowane wobec podatników, którzy zaczęli działalność w roku podatkowym albo w poprzedzającym.

Wprowadzono także możliwość opodatkowania ryczałtem dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, jeżeli są osiągane przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Stawka podatku sięga 8,5 proc. przychodów, jeżeli ich wysokość nie przekracza 4 tys. EUR. Od nadwyżki ryczałt wynosi 20 proc. przychodu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Zmiany w podatku PIT ułatwią rozliczenia