Znak towarowy można amortyzować

opublikowano: 24-03-2014, 00:00

KOMENTARZ

ARTUR CMOCH

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Przedsiębiorcy często mają wątpliwość, czy nabyty, niezarejestrowany znak towarowy może podlegać podatkowej amortyzacji. Niezarejestrowany znak towarowy to przedmiot autorskiego prawa majątkowego. Przedmiotem prawa autorskiego jest bowiem utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi. Przenosząc zagadnienie na grunt podatkowy: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z jej przepisami amortyzacji podlegają między innymi autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.

Zatem niezarejestrowany znak towarowy może stanowić utwór, w odniesieniu do którego przysługują prawa ochronne wynikające z przepisów ustawy o prawie autorskim, niezależnie od objęcia lub nieobjęcia ich ochroną wynikającą z rejestracji w urzędzie patentowym. Dlatego też nabyte przez podatnika znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych, graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo w piśmie dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażono pogląd, zgodnie z którym pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (interpretacja indywidualna z 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK).

Należy oczywiście pamiętać, iż amortyzacja niezarejestrowanego znaku towarowego będzie możliwa, jeśli spełnione są pozostałe przesłanki uznania danego składnika za wartość niematerialną i prawną. Tak się dzieje, jeśli składnik ten może zostać wykorzystany w prowadzonej działalności gospodarczej, a przewidywany okres jego używania przekracza rok.

Nabyte przez podatnika znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych, graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Znak towarowy można amortyzować