10 ciekawych słówek angielskich na wakacje

MK
22-07-2011, 13:51

Nawet wakacje mogą być dobrym momentem na odświeżenie znajomości języka angielskiego. Oto 10 ciekawych słówek - nie tylko dla prawników.

Urlop można łączyć z nauką angielskiego.
Zobacz więcej

Urlop można łączyć z nauką angielskiego.

(1)  Zestawienie przyimków "on or about" (w dokumentach amerykańskich: "on or around") łączy się zawsze z oznaczeniem daty (np. 17.06.2007) i wskazuje, że mowa jest o terminie, który przypada albo dokładnie we wskazanym dniu (stąd użycie przyimka "on") albo tuż przed nim lub po nim czyli w jego okolicach (stąd użycie przedimka "about"). W języku polskim odpowiada mu więc wyrażenie "około dnia x".

(2)  W odniesieniu do osoby, rzeczownik "capacity" oznacza rolę jaką ona w danej chwili pełni. W języku polskim wyrażeniu "in the capacity of" oraz jego wersjom, w których przedimek określony zastępuje się odpowiednim zaimkiem dzierżawczym (jak w przykładzie powyżej), najczęściej odpowiadają więc zwroty "występując w roli", "pełniąc funkcję" oraz spójnik "jako".

(3)  Termin "express condition" oznacza warunek zapisany w tekście czytanego dokumentu, czyli warunek wyraźny. Terminem "implied condition" określa się warunek dorozumiany, czyli niezapisany bezpośrednio w tekście czytanego dokumentu, ale logicznie z niego wynikający.

(4)  W kontekście organizacji zrzeszających osoby fizyczne lub prawne, wyrażenie "good standing" jest używane do wskazania, że mowa o pełnoprawnych członkach, którzy nie zostali zawieszeni, wykluczeni, etc. Tego samego wyrażenia używa się również w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. W takim kontekście "good standing" oznacza brak zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych opłat obowiązkowych i wymogów informacyjnych.

(5)  W postępowaniu cywilnym polskimi odpowiednikami czasownika "testify" są "zeznawać" i "składać zeznania". W postępowaniu karnym sytuacja jest natomiast nieco bardziej skomplikowana, ponieważ w odniesieniu do oskarżonego polskim odpowiednikiem jest "składać wyjaśnienia", a w odniesieniu do pozostałych uczestników postępowania ponownie "zeznawać" i "składać zeznania".

(6)  Rzeczownik "client" oznacza klienta, który związany jest z usługodawcą umową na piśmie, a rzeczownik "customer" oznacza klienta, który nie jest związany tego typu umową. W sklepach przeważają więc klienci, którzy w języku angielskim określani są terminem "customer", a w kancelariach prawnych dominują klienci określani terminem "client".

(7)  Terminem "judgment on the pleadings" określa się w USA wyrok w trybie uproszczonym wydany na podstawie pism procesowych przedstawionych przez strony, a więc wydany przed pełnym ujawnieniem zebranego przez strony materiału dowodowego, określanym w USA terminem "discovery" oraz przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Wyrok w trybie uproszczonym wydany po ujawnieniu przez strony materiału dowodowego ale przed rozpoczęciem procesu określa się terminem "summary judgment", a wyrok w trybie uproszczonym wydany w trakcie procesu to "judgment as a matter of law", często zapisywany w postaci skrótu JMOL. Wyroki w trybie uproszczonym wydawane są przez sąd wyłącznie na zasadny wniosek co najemnej jednej ze stron sprawy.

(8)  W odniesieniu do dokumentów, czasownik "execute" przybiera znaczenie "podpisać oraz wykonać wszelkie inne czynności niezbędne do nadania im pełnej mocy prawnej, na przykład opatrzyć pieczęciami, nakleić znaki opłaty skarbowej, czyli znaczki skarbowe, zadbać o obecność świadków, etc.". W związku z tak szerokim znaczeniem tego czasownika w dokumentach prawnych używa się go znacznie częściej niż powszechnie znanego "sign".

(9)  W odniesieniu do wyroku sądu, przyimka "against" używa się do wskazania strony przegranej. W omawianym kontekście przyimek ten wyraża zatem znaczenie na niekorzyść wskazanej po nim strony. Fragment "and the Court having considered [...] that judgment against Defendant shall be entered" należy więc odczytać "oraz sąd, po rozpatrzeniu [...], wydaje taki wyrok na niekorzyść pozwanego".

(10)  W kontekście finansowym rzeczownik "rate" oznacza stopę odsetkową, stawkę podatku, opłaty, narzutu, etc. W odniesieniu do przepisów prawa czasownik "prescribe" przyjmuje znaczenie "przewidzieć w ustawie, rozporządzeniu" etc. Fragment "at the rate prescribed by 28 U.S,C § 1961" należy więc odczytać "według stawki przewidzianej w dziale 28 Kodeksu Praw USA § 1961".

Wyjaśnienia terminów pochodzą z książki "Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych. Praktyczny poradnik" Leszka Berezowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck, 2011). Wykorzystanie za wiedzą Wydawcy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MK

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / 10 ciekawych słówek angielskich na wakacje