Banki nie chcą dać więcej

opublikowano: 07-02-2018, 22:00

Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych, a banki niewiele nowego zaproponowały na depozytach. Jeśli zmieniały oprocentowanie, to raczej jeszcze je obniżały

3 miesiące

Scena zabetonowana — to podsumowanie oferty banków na lokowanie pieniędzy na kwartał. W czołówce rankingu lokat, z których skorzystanie wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków, nie doszło do zmian w porównaniu z sytuacją z początku roku. Po 4 proc. w skali roku proponują nadal trzy instytucje — Bank Millennium, Nest Bank i Plus Bank, a po 3,5 proc. — BGŻ Optima, Idea Bank i mBank.

Prowadząca trójka tak jak wyróżnia się wysokością doliczanych odsetek, tak nie zachęca limitem oszczędności, które można zdeponować. To tylko 10 tys. zł, co oznacza, że po trzech miesiącach klient otrzyma niespełna 80 zł odsetek. Kosztować to będzie sporo zachodu, bo w Banku Millennium trzeba skutecznie polecić konto 360 stopni lub 360 stopni Student znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki, lub być nowym klientem, który z polecenia otworzy jedno z dwóch promowanych przez bank kont. To nie wszystko, bo trzeba jeszcze w ciągu 30 dni od otwarcia konta zrealizować płatności bezgotówkowe kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł.

W Nest Banku trzeba założyć konto (Nest Konto) i dopiero wtedy w ciągu 30 dni od założenia rachunku można otworzyć lokatę na 4 proc. Plus Bank daje szansę nie tylko nowym klientom, ale także tym, którzy od maksymalnie 12 miesięcy są posiadaczami Konta Plus. Odsetki w wysokości 4 proc. w skali roku doliczane będą co miesiąc, a zerwanie lokaty przed terminem jest możliwe i nie wiąże się z utratą naliczonych już odsetek. Taką furtkę otwartą pozostawia też BGŻ Optima, który proponuje 3,5 proc. wyłącznie nowym klientom, którzy otworzą wraz z lokatą konto indywidualne. W porównaniu z Plus Bankiem wyższy jest jednak limit depozytu — to 20 tys. zł. O połowę mniej może ulokować nowy klient w mBanku, który nie jest tak wspaniałomyślny jak BGŻ Optima i za zerwanie lokaty przed terminem naliczy nie 3,5 proc., ale ledwie 0,01 proc. Ponadto odsetki kapitalizowane są dopiero na koniec okresu. 3,5 proc. doliczy też Idea Bank, ale tylko nowym klientom. Zaletą tej oferty jest stosunkowo wysoki limit depozytu (100 tys. zł). Oddział Idea Banku, czyli Lion’s Bank, przed miesiącem z lokatą Profitable był liderem zestawienia lokat kwartalnych bez dodatkowych warunków, ale z końcem stycznia zmienił się regulamin produktu — zmiana to kosmetyczna, bo zamiast 3 miesięcy lokata może być założona na 105 dni, a odsetki to 2,5 proc. w skali roku. Limit depozytu sięga 1 mln zł. Taki sam (tyle że w podziale na dwa depozyty) jest limit e-lokaty oranżowe w PBS w Ciechanowie. Można ją założyć przez internet, a po trzech miesiącach zostanie dopisane 2,05 proc. odsetek (w skali roku).

6 miesięcy

W lokatach cierpliwość nie popłaca, bo oferta banków dla klientów, którzy są gotowi zdeponować pieniądze na 6 miesięcy, jest gorsza niż ta na kwartał. Liderem zestawienia jest Nest Bank, tyle że w odróżnieniu od lokat kwartalnych — jest liderem samotnym, oferującym 4 proc. w skali roku. Nest Lokatę Witaj mogą jednak założyć tylko nowi klienci, którzy jednocześnie otworzą rachunek osobisty (Nest Konto).

Kwota maksymalna to — podobnie jak w wariancie na 3 miesiące — ledwie 10 tys. zł, natomiast różnica to dodatkowy wymóg w postaci konieczności wpływu wynagrodzenia na Nest Konto przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym — i to w kwocie nie mniejszej niż 2,5 tys. zł. W przypadku posiadaczy konta firmowego wpływ nie może być niższy niż 6 tys. zł, trzeba ponadto opłacić zaliczkę podatku dochodowego lub pełną składkę do ZUS.

Idea Bank aż takiego toru przeszkód nie stawia, ale 3 proc. po sześciu miesiącach doliczy tylko posiadaczom konta osobistego, i to tylko od tzw. nowych środków. Zaletą tego depozytu (jego nazwa to Lokata na nowe środki Plus) jest wysoki limit — sięga 1 mln zł. Analogiczne warunki proponuje Lion’s Bank. Alior Bank premiuje natomiast nowych klientów, proponując im na pół roku 2,5 proc. na lokacie internetowej. Łączna suma lokat nie może przekroczyć 200 tys. zł. Nietypowy limit, bo w wysokości 18 tys. zł, stawia natomiast Toyota Bank, który do czołówki zestawienia wdarł się z propozycją lokaty z odsetkami w wysokości 2,5 proc. Oferta skierowana jest do wszystkich klientów, którzy posiadają lub założą Konto Jedyne. Jeden klient może założyć aż 10 lokat.

Tak jak Toyota Bank awansował w rankingu lokat z dodatkowymi warunkami, tak spadł w zestawieniu depozytów bez dodatkowych warunków, bo na standardowej lokacie oprocentowanie obniżono z 2 do 1,7 proc. Stawkę 2 proc. lub wyższą oferują już tylko dwie instytucje — PBS w Ciechanowie (2,15 proc.) i Inbank (2 proc.).

W pierwszym przypadku oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy redyskonta weksli ustalonej przez RPP powiększonej o 0,4 pkt. proc. Zmiana oprocentowania następuje od dnia zmiany stopy przez RPP, dlatego w perspektywie półrocznej raczej nie ma co liczyć na podniesienie stawki. Limit wpłaty to 100 tys. zł. Inbank akceptuje wpłatę w wysokości do 50 tys. zł, przy czym na wszystkich depozytach w tym banku można ulokować w sumie 200 tys. zł.

12 miesięcy

Było tak sobie, a jest jeszcze gorzej. Oferta banków dla klientów, gotowych zdeponować pieniądze na 12 miesięcy, nieznacznie pogorszyła się w porównaniu ze stanem z początku 2018 r. Z pozycji lidera wycofał się Nest Bank, który miesiąc temu na lokatach Lojalnej i Na nowe środki proponował 2,7 proc., a obecnie naliczy 2,45 proc. Jak w przypadku większości lokat w tym banku, trzeba spełnić dość wyśrubowane warunki — być klientem banku i przelewać wynagrodzenie w każdym z miesięcy trwania lokaty, lub alternatywnie — mieć konto w banku i przelać na nie tzw. nowe środki. W odróżnieniu od lokat na krótsze okresy mogą być to jednak całkiem pokaźne sumy, bo bank ustawił limit obu depozytów na 2 mln zł. Abdykacja Nest Banku spowodowała, że w fotelu lidera zasiadł BOŚ Bank, choć nie zmienił oprocentowania EkoLokaty Plus (nadal wynosi 2,5 proc.). Plus w nazwie to odzwierciedlenie bonusa, jaki otrzymają posiadacze konta osobistego, którzy zdecydują się na utrzymywanie na nim średniomiesięcznego salda w wysokości co najmniej 10 proc. wartości lokaty. Ale to nie wszystko, bo w każdym z miesięcy trzeba też dokonać transakcji kartą płatniczą na co najmniej 300 zł.

Podobne warunki stawia Idea Bank na Lokacie Cloud, który nagradza odsetkami w wysokości 2,4 proc. posiadaczy konta Idealnego, którzy będą utrzymywać na nim 10 proc. pieniędzy zgromadzonych na lokacie. Takiego wymogu nie ma natomiast w regulaminie Lokaty Plus w Toyota Banku (2,3 proc.), trzeba być natomiast posiadaczem konta osobistego. Ci, którzy nie zgodzą się na żadne warunki wstępne, muszą się pogodzić z odsetkami o około 0,5 proc. niższymi. Najlepszą propozycję ma Inbank na lokacie Standardowej, proponujący 2,2 proc. Limit wysokości depozytu to 50 tys. zł. BOŚ Bank daje 2 proc., a Toyota Bank — 1,95 proc., a w obu przypadkach zdeponować można dowolną sumę.

Na 3 miesiące

Z dodatkowymi warunkami

Bank Lokata Oprocentowanie

Bank Millennium Lubię to polecam 4,0
Nest Bank Nest Lokata Witaj 4,0
PlusBank Na start 4,0
BGŻ Optima Bezkarna 3,5
IdeaBank Happy (Pro) 3,5
mBank Dla nowych klientów 3,5

Bez dodatkowych warunków

Bank Lokata Oprocentowanie

PBS w Ciechanowie e-lokata oranżowa 2,05
Getin Bank e-Lokata Tradycyjna 1,55
Idea Bank Nr 1 1,55
Plus Bank Internetowa 1,55
Toyota Bank Standard 1,50

Na 6 miesięcy

Z dodatkowymi warunkami

Bank Lokata Oprocentowanie

Nest Bank Witaj 4,0
Idea Bank Na nowe środki Plus 3,0
Lion’s Bank Desire Plus 3,0
Alior Bank Internetowa 2,5
Toyota Bank Sprint na 180 dni 2,5

Bez dodatkowych warunków

Bank Lokata Oprocentowanie

PBS w Ciechanowie e-Lokata granatowa 2,15
Inbank Standardowa 2,0
BOŚ Bank Ekolokata Zyskowna 1,7
Idea Bank Nr 1 1,7
Toyota Bank Standard 1,7

Na 12 miesięcy

Z dodatkowymi warunkami

Bank Lokata Oprocentowanie

BOŚ Bank Ekolokata Plus 2,5
Nest Bank Lokata Lojalna i na nowe środki 2,45
Idea Bank Cloud 2,4
Toyota Bank Plus 2,3
neoBank energoLokata 12M 2,3

Bez dodatkowych warunków

Bank Lokata Oprocentowanie

Inbank Standardowa 2,2
BOŚ Bank EkoLokata Plus 2,0
Toyota Bank Standard 1,95
Nest Bank WIBOR 1,81
Lion’s Bank Miracle 1,75
Idea Bank Stabilna 1,75

Źródło: Bankier.pl

 

Trzy lata na stratach

Wskazuje na to, że przeciętna lokata bankowa nie da realnie zarobić także w latach 2018 i 2019 r. — szacuje Open Finance. Z danych NBP przytaczanych przez firmę doradczą wynika, że roczne lokaty zakładane w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku dadzą realne straty na poziomie od 0,5 do ponad 1 proc. Straty przynosiły też depozyty zakładane w 2016 r.

— Inflacja pochłania wartość oszczędności dwa razy szybciej, niż banki dopisują do nich odsetki. Wszystko przez to, że obecnie przeciętna nowo założona lokata roczna była w grudniu 2017 r. oprocentowana na niewiele ponad 1,6 proc. (dane NBP), a od tego wyniku należy odjąć podatek (19 proc.), co daje odsetki „na rękę” na poziomie niewiele ponad 1,3 proc. Efekt jest więc zbyt mizerny, aby pokonać inflację, która zgodnie z ostatnią projekcją inflacji NBP ma być pod koniec 2018 r. na poziomie około 2,4 proc. — tłumaczy Bartosz Turek, analityk Open Finance.

Jego zdaniem, nikłe są szanse na to, że w 2018 r. bilans się poprawi — z szacunków Open Finance wynika, że lokaty zakładane w grudniu 2018 r. mogą być oprocentowane na około 1,8 proc. Wciąż po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych będzie to za mało, aby pokonać inflację wynoszącą 2-3 proc.

— Dostępne dane i prognozy pokazują, że bieżący okres realnych strat na lokatach może trwać przynajmniej 3 lata. Dotyczy to rocznych lokat zakładanych w latach 2016-18, a więc tych, z których deponenci będą mogli podjąć pieniądze w latach 2017-19. Tym samym możemy mieć do czynienia z najdłuższym okresem nieatrakcyjnych depozytów od przynajmniej 2005 r. Efekt? Rachityczne oprocentowanie lokat i inflacja coraz mocniej drenująca oszczędności Polaków skłaniają do coraz bardziej ryzykownych inwestycji. Zyskują na tym niemal wszystkie inne aktywa. Polacy chętnie kupują nieruchomości na wynajem, akcje, obligacje czy certyfikaty funduszy inwestycyjnych — dodaje Bartosz Turek.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy