Będą nowe zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

opublikowano: 04-05-2016, 22:00

Pracowników sezonowych i krótkoterminowych pochodzących z obcych państw trzeba będzie wynagradzać nie gorzej niż innych.

Obok zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, wydawanych przez wojewodów na maksymalnie trzy lata, będą też udzielane zezwolenia na ich zatrudnianie do prac sezonowych i krótkoterminowych. Te nowe pozwolenia mają być wystawiane przez starostów. Zmiany są konieczne z uwagi na dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy unijnej (2014/36/UE). Państwa członkowskieUnii Europejskiej (UE) muszą do 30 września tego roku przyjąć odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) właśnie skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Praca sezonowa

Według dyrektywy, zatrudnienie sezonowe jest typowe dla sektorów, w których zwiększone zapotrzebowanie na pracowników zależy od zmiany pór roku. Przede wszystkim w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce. Dziedziny działalności spełniającete kryteria będą wyznaczane w rozporządzeniu wykonawczym ministra pracy. Praca sezonowa ma trwać do 8 miesięcy w roku kalendarzowym.

O zezwolenie na jej wykonywanie będą mogli ubiegać się obywatele wszystkich państw trzecich, nie tylko ci, którzy obecnie mają prawo do uproszczonego trybu dostępu do rynku pracy, czyli na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy, rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (PUP).

Taka procedura dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Pracodawca będzie musiał we wniosku do starosty określić warunki pracy cudzoziemca. Jedno z ważnych kryteriów to wynagrodzenie — nie będzie mogło być niższe od otrzymywanego przez pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Dyrektywa wymaga też, aby zakwaterowanie cudzoziemca spełniało krajowe standardy. Według polskich przepisów, nie może ono stanowić zagrożenia pożarowego czy sanitarnego. Cudzoziemiec, składając wniosek wizowy, będzie musiał zadeklarować, że ma zapewniony dach nad głową — przedstawić odpowiednią umowę z pracodawcą, jeżeli zgodzi się na jej warunki. Może też przedstawić inną umowę najmu lub oświadczenie, że będzie posiadał odpowiednie zakwaterowanie i ma na to pieniądze.

Praca krótkoterminowa

Prace, które nie zostaną objęte zezwoleniem na pracę sezonową, będą mogły być wykonywane na podstawie zezwolenia na pracę krótkoterminową. Ich wydawanie można zawęzić do obywateli wybranych państw.

Polska planuje skorzystać z tego uprawnienia w odniesieniu do obywateli 6 wspomnianych państw, objętych systemem oświadczeń. Praca krótkoterminowa ma trwać do 6 miesięcy w 12 kolejnych miesiącach. O te zezwolenia będą mogły ubiegać się osoby prowadzące gospodarstwa rolne, działalność gospodarczą wykonywaną przez okres co najmniej 12 miesięcy. Praca krótkoterminowa też ma być wynagradzania nie gorzej niż pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Nowego rodzaju zezwolenia zaczną obowiązywać w przyszłym roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane