Błąd na fakturze a prawidłowe odliczenie VAT

Magdalena Szczepańska, Senior Manager oraz Patryk Gaszyński, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
opublikowano: 09-12-2019, 22:00

Prawidłowe wystawienie faktury jest podstawowym obowiązkiem sprzedawcy dokonującego dostawy.

Uznanie faktury za wystawioną prawidłowo wymaga, aby zawierała ona wszystkie niezbędne elementy wskazane w regulacjach VAT i dokumentowała transakcję zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Jednym z takich elementów jest nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. W przypadku zastosowania błędnego opisu towaru lub usługi na fakturze konsekwencje mogą ponieść obie strony transakcji. Istnieje bowiem ryzyko, że w wyniku tego błędu sprzedawca źle zaklasyfikuje transakcję i zastosuje nieprawidłową stawkę VAT. Może to spowodować powstanie zaległości podatkowej.Natomiast po stronie nabywcy może zostać zakwestionowane prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji.

Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość skorygowania błędów na fakturze sprzedaży poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. W przypadku błędów tzw. mniejszej wagi, np. w zakresie błędu w nazwie nabywcy, może on wystawić fakturę korygującą zwaną notą korygującą. Skutki umieszczenia błędnego opisu towaru na fakturze były wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W tym temacie wypowiedział się również TSUE w wyroku z 13 grudnia 2018 r. (sygn. akt C 491/18). Sprawa dotyczyła polskiego podatnika, który na fakturze umieścił błędny opis towaru. Polskie organy podatkowe odmówiły nabywcy prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury. Podstawą odmowy było wskazanie na fakturze nazwy towaru, który zgodnie z polskimi przepisami powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obciążenia — VAT rozliczany przez nabywcę (zarówno VAT należny, jak i naliczony), podczas gdy towar faktycznie dostarczony podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych (z prawem nabywcy do odliczenia VAT naliczonego).

W wydanym wyroku TSUE podkreślił, że jedną z najważniejszych zasad konstrukcji podatku VAT jest prawo do jego odliczenia. Przysługuje ono, gdy spełnione są przesłanki materialne i formalne. Do materialnych przesłanek zalicza się posiadanie statusu podatnika VAT i nabycie towarów bądź usług w związku z prowadzoną działalnością. Jedną z przesłanek formalnych jest umieszczenie na fakturze opisu rodzaju i liczby dostarczonych towarów lub zakresu wykonywanych usług. TSUE podkreślił jednak, że nawet w przypadku niespełnienia formalnych przesłanek podatnik zachowuje prawo od odliczenia podatkuVAT, o ile z zebranych dowodów wynika, że przesłanki materialne zostały spełnione. Na tej podstawie uznał, że polski podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z przedmiotowych faktur, mimo że na fakturach widnieje błędny opis towaru. Argumentował to faktem, że polskie organy podatkowe dysponowały dostarczonymi przez podatnika dowodami potwierdzającymi spełnienie przesłanek materialnych.

Przedmiotowy wyrok daje podatnikom szansę na obronę prawa do odliczenia podatku VAT pomimo błędnego oznaczenia towarów na fakturze i braku korekty ze strony sprzedawcy. Wyrok pozostaje aktualny pomimo braku zastosowania obecnie mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. Prawidłowe oznaczenie towaru/usługi jest bowiem nadal istotne w perspektywie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i solidarnej odpowiedzialności podatników.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Szczepańska, Senior Manager oraz Patryk Gaszyński, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu