BOŚ zaktualizował prognozę

KZ
opublikowano: 14-03-2012, 15:24

Rada nadzorcza BOŚ zatwierdziła zaktualizowaną strategię na lata 2012-2015.

Realizacja zaktualizowanej strategii ma pozwolić na zwiększenie rentowności kapitału własnego do 10,3% w 2015 r., a rentowności aktywów do 0,9%. Ma również zwiększyć się efektywność działania Banku, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w obniżeniu wskaźnika C/I, do poziomu 54% w 2015 r.

Poprawa rentowności i efektywności Banku mają zostać osiągnięte poprzez wzrost marży odsetkowej (do poziomu 2,5% w 2015 r.), wzrost przychodów prowizyjnych, zwiększenie efektywności kosztowo-inwestycyjnej oraz wzrost efektywności w obszarze restrukturyzacji i windykacji.

- W najbliższych latach BOŚ będzie umacniał swoją pozycję na rynku finansowania działań służących ochronie środowiska. Bank będzie dążył do wzmacniania już posiadanych oraz budowy nowych przewag konkurencyjnych w najbardziej perspektywicznych dla BOŚ segmentach rynku, zarówno w pionie korporacji i finansów publicznych, jak i w pionie detalicznym. BOŚ ma aspiracje stać się bankiem pierwszego wyboru w finansowaniu projektów związanych z ochroną środowiska w Polsce - podano w komunikacie.

Podstawowym celem BOŚ w kolejnych latach będzie utrzymanie swojej pozycji na rynku finansowania projektów proekologicznych. W tym celu BOŚ planuje powiększyć obligo kredytów udzielanych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój do 3,8 mld zł w 2015 r., z czego 3,4 mld zł w pionie korporacji i finansów publicznych, a 0,4 mld zł w pionie detalicznym.

Bank ma koncentrować się na finansowaniu najbardziej atrakcyjnych dla BOŚ segmentów rynku, do których należą w pionie korporacji i finansów publicznych: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami i recykling, a w pionie detalicznym: mikroźródła energetyczne i efektywność energetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów termomodernizacyjnych dla wspólnot mieszkaniowych oraz energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

Strategia BOŚ w pionie korporacji i finansów publicznych obejmuje zwiększanie udziału zaangażowania w segmencie przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) w ogólnej sumie bilansowej, przy mniej dynamicznym wzroście aktywów segmentu finansów publicznych. Priorytetem jest również podwyższenie dochodowości portfela poprzez stopniową zmianę jego struktury, tj. konwersję zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na bardziej dochodowy dług spółek komunalnych (do 2015 r. udział długu jednostek samorządu terytorialnego w portfelu pionu powinien spaść do poziomu 30% z 45% w 2011 r., a długu spółek komunalnych wzrosnąć do 9% z 6% w 2011 r.).

W pionie korporacji i finansów publicznych Bank oczekuje wzrostu stanu kredytów brutto do poziomu ok. 9,5 mld zł w 2015 r., w tym ok. 5,8 mld zł w segmencie przedsiębiorstw i ok. 3,7 mld zł w segmencie finansów publicznych.

Z kolei stan depozytów w 2015 r. powinien osiągnąć poziom ok. 6,8 mld zł. Strategia BOŚ zakłada również, że w 2015 r. wynik prowizyjny w pionie osiągnie poziom ok. 63 mln zł, a marża do 2015 r. wzrośnie o 0,4 pp.

- Fundamentem dla obszaru klienta detalicznego będzie poszukiwanie dodatkowej wartości w prowadzonej działalności bankowej w powiązaniu z rzetelnym traktowaniem ekologii, zdrowia człowieka oraz jakości życia przenikających ofertę produktową, przekaz marketingowy oraz powiązaną z misją Banku działalność opartą o społeczną odpowiedzialność biznesu. Strategia pionu detalicznego ma być zorientowana na zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności kredytowej Banku - podano.

Bank oczekuje wzrostu stanu depozytów do poziomu ok. 7,7 mld zł w 2015 r., przy stanie kredytów brutto na poziomie ok. 6,6 mld zł. Bank zakłada przy tym, że zmianie ulegnie struktura portfela kredytów: do 2015 r. powinien wzrosnąć udział w portfelu produktów wysokomarżowych kosztem kredytów mieszkaniowych, które w 2015 r. powinny stanowić 72% portfela. Powinno to przyczynić się do wzrostu marży o 0,7 pp.

Strategia BOŚ zakłada, że liczba klientów detalicznych w 2015 r. będzie kształtowała się na poziomie ok. 280 tys., z czego ok. 240 tys. będzie posiadało rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy.

Równocześnie Bank oczekuje, że odsetek klientów Banku będących jednocześnie klientami DM BOŚ wzrośnie do ok. 10% w 2015 r. Bank zamierza zwiększać wynik na działalności bankowej poprzez intensyfikację sprzedaży krzyżowej (ang. cross-sell), szczególnie w zakresie produktów wysokomarżowych. Bank ma zamiar również zwiększyć sprzedaż produktów prowizyjnych, co w połączeniu ze wzrostem skali działalności powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyniku prowizyjnym, który w 2015 r. powinien osiągnąć poziom 81 mln zł. Równocześnie do 18% w 2015 r. powinien wzrosnąć udział w przychodach prowizyjnych przychodów z produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Osiągnięcie zakładanych celów ma być możliwe dzięki podjęciu szeregu działań wspierających realizację strategii, w tym m.in.: wzmocnienie przewag konkurencyjnych w obszarze finansowania ekologii, koncentracja na efektywności sprzedaży oraz procesów wsparcia, intensyfikacja sprzedaży produktów wysokomarżowych i prowizyjnych oraz cross-sell, jak również wykorzystanie synergii przychodowych pomiędzy Bankiem i DM BOŚ.

W związku z realizacją zaktualizowanej strategii Bank oczekuje zwiększenia zapotrzebowania na kapitał. Bank zakłada, że do końca 2015 r. 472 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój biznesu, 75 mln zł na dostosowanie do wymogów regulacyjnych, a 56 mln zł na rozwój infrastruktury (z czego ok. 60% przeznaczonych zostanie na inicjatywy koncentrujące się na efektywności sprzedaży oraz procesów wsparcia, a 20% na intensyfikację sprzedaży produktów wysokomarżowych i prowizyjnych oraz sprzedaży krzyżowej).

Bank oczekuje, że potrzeby kapitałowe zostaną pokryte przez fundusze pozyskane z emisji akcji oraz przez zyski zatrzymane i instrumenty dłużne (zgodnie z założeniami ok. 373 mln zł), przy zachowaniu współczynnika wypłacalności istotnie powyżej 12%, tj. powyżej minimum wynikającego ze zobowiązań wobec nadzoru bankowego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KZ

Polecane