BPHPBK <BPHW.WA> Zmiany w strukturze akcjonariatu BPH PBK SA

BPHPBK <BPHW.WA> Zmiany w strukturze akcjonariatu BPH PBK SA ZMIANY W STRUKTURZE AKCJONARIATU BPH PBK SA Raport bieżący nr 100/2003 Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA uprzejmie informuje, iż w dniu 4 grudnia 2003 roku został powiadomiony o tym, że: - Bayerische Hypo und Vereinsbank AG posiada 7.862 akcji BPH PBK SA, stanowiących 0,03% wszystkich wyemitowanych akcji i uprawniających do 7.862 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BPH PBK SA, co stanowi 0,03% ogólnej liczby głosów na WZA, - Bank Austria Creditanstalt AG posiada 20.450.487 akcji BPH PBK SA, stanowiących 71,21% wszystkich wyemitowanych akcji i uprawniających do 20.450.487 głosów na WZA BPH PBK SA, co stanowi 71,21% ogólnej liczby głosów na WZA. Zmiany w strukturze akcjonariatu Banku są wynikiem sprzedaży posiadanych przez HVB AG akcji BPH PBK SA na rzecz Banku Austria Creditanstalt AG. Poniżej prezentujemy aktualną strukturę akcjonariatu BPH PBK SA: Nazwa akcjoanriusza Akcje Głosy na WZA Ilość % Ilość % 1. HVB Group, w tym: 20.458.354 71,24 20.458.354 71,24 Bank Austria Creditanstalt AG 20.450.487 71,21 20.450.487 71,21 2. The Bank of New York 1.158.556 4,04 1.158.556 4,04 3. Skarb Państwa 1.058.000 3,68 1.058.000 3,68 4. Pozostali akcjonariusze 6.041.320 21,04 6.041.320 21,04 RAZEM 28.716.230 100 28.716.230 100 Data sporządzenia raportu: 04-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ