Brak nowych przepisów blokuje rozwój turystyki

Jerzy Gospodarek
13-06-2001, 00:00

Brak nowych przepisów blokuje rozwój turystyki

Z powodu braku rozporządzeń wykonawczych do ustawy o usługach turystycznych, nie może funkcjonować centralny rejestr zezwoleń na działalność turystyczną, nie ma możliwości uzyskania uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, wojewodowie nie mogą prowadzić ewidencji obiektów hotelarskich, brakuje regulacji dotyczących wyposażenia hoteli i kwalifikacji personelu.

Oczywiste jest, że prawie żadna ustawa nie może być stosowana bez aktów wykonawczych. Tak jest obecnie z ustawą o usługach turystycznych. W 2000 r. roku została ona dwukrotnie istotnie zmieniona. Pierwsza nowelizacja uprawniła Ministra Gospodarki do wydania trzech rozporządzeń do ustawy o usługach turystycznych, która weszła w życie 9 czerwca 2001 r. Równolegle powinny także zacząć obowiązywać stosowne rozporządzenia. Niestety Ministerstwo Gospodarki nie zdążyło i rozporządzeń tych jeszcze nie ma. Przepisy dotyczące turystyki są więc niejako w zawieszeniu. Z tego powodu rozpoczynający się nowy sezon turystyczny budzi uzasadniony niepokój branży.

Opieszałość MG

Pierwsze z rozporządzeń miało dotyczyć prowadzenia centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników. Drugie powinno określić warunki nadawania uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, tryb szkoleń i egzaminowania kandydatów starających się o uzyskanie tych uprawnień oraz zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających znajomość języków obcych przez kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Trzecie rozporządzenie miało ustalić wymagania wobec obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone tego typu usługi, tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem tych wymagań. Brakuje także przepisów dotyczących kategoryzowania obiektów hotelarskich oraz prowadzenia ewidencji hoteli.

Opracowany w Ministerstwie Gospodarki harmonogram prac związanych z wydaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o usługach turystycznych przewidywał, że podpisanie nowych rozporządzeń przez Ministra Gospodarki nastąpi do 30 maja 2001 r. Nie zostało to zrealizowane, chociaż odpowiednie projekty były przygotowane na czas. Były nawet dwukrotnie konsultowane z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, wybranych resortów, izb i stowarzyszeń branżowych oraz skierowane do uzgodnień międzyresortowych.

Zablokowany rejestr

Rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zostało podpisane przez Ministra Gospodarki 1 czerwca 2001 r. i miało wejść w życie 10 czerwca. Niestety nie ukazał się jeszcze Dziennik Ustaw z tekstem tego rozporządzenia. Nie pomogła nawet rezygnacja z vacatio legis. Nowe rozporządzenie nie weszło w życie z dniem w nim wskazanym. Jest to o tyle niekorzystne, że ten nowy akt wykonawczy miał przewidywać zachowanie ważności dokonanych do tej pory wpisów do centralnego rejestru zezwoleń na prowadzenie działalności turystycznej.

Sytuację komplikuje też brak nowych przepisów dotyczących przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Uniemożliwia to przeprowadzanie szkoleń przedstawicieli tych grup zawodowych. Nie obowiązują żadne programy szkoleń, nie mogą być powoływane komisje egzaminacyjne ani przeprowadzane egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika lub pilota. Nie ma możliwości egzaminowania przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ze znajomości języków obcych. Ponadto wojewodowie nie mogą wydawać im uprawnień ani potwierdzać ich uzyskania. Nie ma możliwości wykonywania kontroli w tym zakresie.

Brak ewidencji

Odczuwalny jest również brak nowych przepisów wykonawczych dotyczących obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone tego typu usługi. Powoduje to, iż nie obowiązują żadne wymagania prawne co do wyposażenia hoteli, kwalifikacji personelu i zakresu świadczonych usług dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich. Dlatego wstrzymano tryb wydawania decyzji w tym zakresie przez wojewodów i organy gminy, wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wojewodowie nie mogą prowadzić ewidencji obiektów hotelarskich. Gminy nie są w stanie ewidencjonować pól biwakowych i innych obiektów turystycznych.

Branża turystyczna ma nadzieję, że ten stan rzeczy nie potrwa długo. Padły deklaracje, że wkrótce dwa rozporządzenia zostaną podpisane przez Ministra Gospodarki i ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

W rozpoczynający się sezon turystyczny wchodzimy zatem bez ważnych aktów wykonawczych. Skutki tego trudno obecnie w pełni przewidzieć. Jednak niepokój branży jest uzasadniony.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jerzy Gospodarek

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Brak nowych przepisów blokuje rozwój turystyki