Budowa na obcym gruncie to nowy środek trwały

KOMENTARZ PRAWNIKA: DR JĘDRZEJ JAKUBOWICZ, adwokat, wspólnik Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy
opublikowano: 23-03-2016, 22:00

Czy budowę na cudzym gruncie należy traktować jako inwestycję w obcym środku trwałym? Definicje środka trwałego zawiera art. 16a ustawy o CIT (analogicznie art. 22a ustawy o PIT). Środkami trwałymi są więc stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością; maszyny, urządzenia i środki transportu; inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niegodziałalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Za środki trwałe (szczególne środki trwałe) ustawa uznaje również, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych; budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie; leasingowane składniki majątku, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Z powyższego zestawienia wyraźnie wynika, że przepisy ustaw podatkowych odróżniają budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie od inwestycji w obcych środkach trwałych. W przypadku więc wybudowania budynku lub budowli na gruncie niestanowiącym własności inwestora dojdzie do wytworzenia nowego środka trwałego, a nie inwestycji w obcy, jednakże już istniejący. W przypadku dokonywania nakładów na już istniejący środek trwały (przykładowo: remont lokalu przez najemcę) mamy do czynienia z inwestycją w obcy środek trwały. Z inwestycją w obcy środek trwały będziemy mieli również do czynienia w przypadku wytworzenia przez podatnika składnika majątkowego (innego niż budynek lub budowla), który z różnych względów nie będzie stanowić jego własności, pomimo że będzie używany w działalności podatnika.

Rozróżnienie, czy mamy do czynienia z daną wartością ekonomiczną, którą możemy uznać za inwestycję w obcy środek trwały, czy też z budynkiem lub budowlą wybudowaną na cudzym gruncie, niesie za sobą konsekwencje w zakresie stawek amortyzacji możliwych do zastosowania. Zgodnie z art. 16j ust. 4 ustawy o CIT podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych (z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat; inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż budynki lub budowle okres amortyzacji ustala się według zasad określonych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika). Budynki lub budowle będą natomiast amortyzowane wedle stawki określonej w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o CIT (stawki amortyzacji pomiędzy 1,5 proc. a 4,5 proc.). © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA: DR JĘDRZEJ JAKUBOWICZ, adwokat, wspólnik Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu