Czego nie wolno wykonawcy

Eryk Kłossowski
opublikowano: 21-07-2005, 00:00

Czy po zawarciu umowy między zamawiającym a spółką, która wygrała przetarg nieograniczony, możliwe jest wejście na miejsce spółki innego podmiotu?

- Zmiana wykonawcy będącego stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego w drodze przelewu wierzytelności i przejęcia długu jest niedopuszczalna. Stanowiłaby obejście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, określających procedury wyboru wykonawcy. Zamówienie składa się oferentowi uczestniczącemu w postępowaniu przetargowym, w którym po pierwsze sprawdzono jego zdolność do wykonania zamówienia publicznego (uprawnienia, wiedzę, potencjał techniczny, dysponowanie odpowiednim personelem i inne przesłanki określone w art. 22 ustawy), a po drugie oceniono jego ofertę jako najkorzystniejszą.

Podmiot, który miałby przystąpić do umowy w miejsce wykonawcy (w drodze przejęcia lub cesji wierzytelności), nie miałby ani obowiązku wykonania zamówienia, ani roszczenia o wynagrodzenie w stosunku do zamawiającego. Stanowisko takie potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2004 r. (sygnatura V CK 97/03).

Czy zawarcie umowy o nieodpłatne świadczenie usług musi być poprzedzone przetargiem?

- Przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 tys. EUR. Podstawą obliczenia wartości jest szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy. Jeżeli zatem wykonawca i zamawiający umawiają się na wykonanie usług, za które wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, przepisy ustawy nie znajdują zastosowania ani do umowy, ani do żadnych czynności poprzedzających jej zawarcie. Należy jednak mieć na uwadze przepis art. 32 ust. 3, który mówi, że jeżeli zamawiający przewiduje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających zamówienie wykonane nieodpłatnie, a zarazem przewiduje, że zostaną one wykonane odpłatnie, to może się spotkać z zarzutem, że wartość dodatkowych usług powinna być uwzględniona w wartości zamówienia podstawowego.

Od sytuacji, w której wolą obu stron jest wykonanie usług nieodpłatnie, należy odróżnić taką, w jakiej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość ustalona przez zamawiającego na podstawie szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy przekracza próg ustawowy — (6 tys. EUR), jeden z wykonawców składa ofertę zawierającą cenę równą 0 zł. Jest to przesłanka odrzucenia oferty jako zawierającej cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu przetargu, po uprzednim zwróceniu się przez zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na cenę.

Eryk Kłossowski, adwokat w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Eryk Kłossowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Czego nie wolno wykonawcy