Dostawca czy pośrednik: kto powinien zapłacić VAT?

Magdalena Szczepańska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
opublikowano: 03-12-2018, 22:00

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik dokonujący opodatkowanej VAT-em dostawy towarów jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia tego podatku z transakcji i jego zapłaty do właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie.

Podstawową zasadą jest, że tylko podatnik, m.in. poprzez zapłatę podatku VAT, może zwolnić siebie z ciążącego zobowiązania podatkowego. Przepisy podatkowe dopuszczają jednak szczególne przypadki, w których zapłata podatku przez inny podmiot skutkuje wygaśnięciem zobowiązania podatkowego dla samego podatnika.

Relacje podmiotów wspólnie realizujących projekt lub przedsięwzięcie przewidują niekiedy, że w ramach ich współpracy jeden podmiot jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru lub wyświadczenie usługi na rzecz zamawiającego, a inny otrzymuje od niego płatność. Nie rodzi problemów sytuacja, w której podmiot otrzymujący płatność dokona jej rozliczenia z dostawcą, który następnie z otrzymanych pieniędzy zapłaci podatek VAT do organu podatkowego. Może się jednak zdarzyć, że konstrukcja na której opiera się współpraca, zakłada, że podmiot otrzymujący zapłatę od zamawiającego jest również odpowiedzialny za dokonanie ewentualnej płatności podatku, do której zobowiązany jest dostawca towaru. Pomimo że w niektórych państwach europejskich takie konstrukcje są dopuszczalne, polskie prawo podatkowe co do zasady nie daje takiej możliwości. Tylko w przypadku, gdyby zobowiązanie podatkowe było niższe niż 1000 zł, podmiot otrzymujący płatność od nabywcy mógłby uregulować zobowiązanie podatkowe ze skutkiem dla podatnika.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w przypadku zobowiązania podatkowego, którego kwota nie przekracza 1000 zł, zapłaty podatku może dokonać dowolny podmiot. Warunkiem uznania takiej płatności za ważną jest to, aby treść dowodu zapłaty jednoznacznie wskazywała przeznaczenie zapłaty na zobowiązanie podatnika. W takiej sytuacji uznaje się, że podatnik sam spłacił ciążące na nim zobowiązanie. Powodów, dla których podmiot trzeci reguluje zobowiązanie podatnika, może być wiele. W gestii samych zainteresowanych pozostaje ich wzajemne rozliczenie z tego tytułu. Ustawa o VAT przewiduje jeszcze jeden przypadek, gdy podmiot trzeci dokonuje płatności podatku ze skutkiem dla samego zobowiązanego. Chodzi tutaj o przedstawiciela podatkowego. Jeśli został ustanowiony, jest on solidarnie odpowiedzialny z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, które dla niego rozlicza. Jeżeli podatnik nie ureguluje ciążących na nim zobowiązań podatkowych, organ podatkowy ma prawo żądać ich zapłaty od przedstawiciela podatkowego. Również w takim przypadku zapłata zobowiązania podatkowego ciążącego na podatniku przez przedstawiciela podatkowego skutkuje jego wygaśnięciem dla podatnika. Nie ma przy tym ograniczenia kwotowego.

Dążąc do uproszczenia modelu współpracy, podmioty gospodarcze eliminują nadmiar zachodzących między nimi transakcji i rozliczeń. Uproszczenia, które prowadzą do zapłaty zobowiązań podatkowych przez inny podmiot niż sam podatnik, mogą być stosowane w Polsce tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Warto przeanalizować te przypadki zanim projekt zostanie wdrożony do realizacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Szczepańska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu