Dotacje dla MŚP

Adam Brzozowski
opublikowano: 20-10-2004, 00:00

Z puli 1,57 mld zł, przewidzianej na wsparcie inwestycji z funduszy strukturalnych, MŚP mogą otrzymać 1,25 mln zł dotacji.

Małe i średnie firmy, czyli zatrudniające od 10 do 249 pracowników mogą od 20 września składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dla wielu przedsiębiorstw dotacje te są okazją do wdrożenia systemów informatycznych, które ze względu na wysoką cenę pozostawały dla nich dotąd niedostępne.

Wszelkie planowane przedsięwzięcia MŚP, niezależnie od rodzaju inwestycji, oprócz kilku wyłączeń sektorowych związanych m.in. z przetwarzaniem żywności i rybołówstwa oraz górnictwa i zakupu środków transportu, wpisują się w Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). Wsparcie na konsulting, czyli na przykład na audyt oprogramowania w firmie, kwalifikuje się jako działanie 2.1 SPO WKP pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Wsparcie na zakup m.in. sprzętu komputerowego i licencji na software można uzyskać w ramach działania 2.3 pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

W duchu e-społeczeństwa

Wnioski o udzielenie wsparcia składane są w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF). Zadaniem RIF jest też ich rozpatrzenie pod względem formalnym. Program WKP zakłada pomoc finansową dla inwestycji, które wnoszą do przedsiębiorstwa wartość dodaną w postaci innowacyjności. Planowanie inwestycji w IT wcale nie oznacza, że dotacja zostanie przyznana ze względu na rodzaj projektu. Najważniejszą sprawą jest sformułowanie wniosku w taki sposób, aby innowacyjność przyniosła wymierne korzyści w postaci wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc, inwestycja musi doprowadzić do wzrostu dochodów firmy.

— Zakup na przykład oprogramowania klasy ERP musi pomóc w realizacji celów przedsiębiorstwa, czyli m.in. zmniejszyć wydatki i poprawić obroty. Jeśli firma udowodni, że jej inwestycja jest innowacyjna w skali regionu, wniosek otrzyma w dodatkowe 3 punkty na 100 możliwych. Jeżeli przedsięwzięcie będzie innowacją w skali kraju, wniosek dostanie 6 punktów. Jeśli podmiot zdecyduje się na wprowadzenie rozwiązania innowacyjnego na rynkach międzynarodowych, wniosek zdobędzie aż 10 punktów. Za samo zaliczenie projektu do branży IT i telekomunikacji przyznawane jest 5 punktów dodatkowych w działaniu dotyczącym inwestycji, a jeszcze więcej w przypadku dotacji na usługi doradcze — wylicza Aleksandra Sztetyłło z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mają priorytetowe znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków, ponieważ wpisują się w unijną politykę tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Przykład PHARE

SPO WKP nie precyzuje, które konkretnie inwestycje mogą być sfinansowane dzięki funduszom strukturalnym. W ich przypadku mniej liczy się rodzaj projektu, bardziej jego efekty. Inwestycji w systemy IT będzie z pewnością dotyczyła znaczna liczba składanych wniosków. Wskazuje na to przykład funduszu przedakcesyjnego PHARE 2000, a dokładnie programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Był on realizowany w ramach krajowego programu rozwoju MŚP, a jego budżet — 10 mln EUR — został szybko wyczerpany.

— Wniosków było bardzo dużo, mimo że niektóre inwestycje były w tym konkretnym programie ograniczone. Inaczej niż w przypadku innych funduszy PHARE (2000 i 2001), nie można było tym razem ubiegać się o pieniądze na zakup aplikacji pudełkowych i komputerów. SPO WKP jest wyraźnie podzielony na część doradczą i inwestycyjną oraz ma mniej ograniczeń. Spodziewamy się napływu wielu rozmaitych projektów IT — mówi Aleksandra Sztetyłło.

I dodaje, że w ramach rozpoczętego programu finansowanego z funduszy strukturalnych do końca 2006 r. dostępnych jest na inwestycje — 360 mln EUR (1,57 mld zł) i 33 mln EUR (144,5 mln zł) na doradztwo.

IT dla dużych

Duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób, także mogą liczyć na dotacje z funduszy strukturalnych na inwestycje w IT. W ramach SPO WKP mogą skorzystać z działania 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw i poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji. Te działania znajdują się, nie w gestii PARP, lecz Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Resort zarządza także Sektorowym Programem Operacyjnym, Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego pierwszym priorytetem jest aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, a drugim rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. W przypadku odpowiednio przygotowanego wniosku, instytucje i firmy także mogą liczyć np. na wsparcie przy zakupie komputerów. Inna możliwością jest udział w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, zawiera działanie 1.5 pt. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, które dotyczy głównie dotacji dla administracji publicznej.

Zastrzeżenie

Firmy coraz chętniej inwestują w rozwój swojej infrastruktury. Spowodowało to otwarcie się rynku UE dla naszych towarów oraz pojawienie się nowych funduszy unijnych. Są one jednak równocześnie szansą i zagrożeniem. Z jednej strony dają niektórym przedsiębiorcom szansę na zakup, na jaki by się „za własne” nie zdecydowali. Z drugiej jednak — opóźniają wdrożenie, szczególnie u tych, którzy i tak dokonaliby zakupu — procedury przydziału funduszy nie są ciągle jasne, a na dodatek czasochłonne.

To dobrze, że pojawiły się możliwości dofinansowania i trudno się dziwić, że wszyscy chcą po nie sięgać. Obawiam się jednak, że niektórym firmom mogą one przynieść więcej kłopotów niż korzyści. Niezdrowe jest to, że warunki przydziału tych funduszy ciągle nie są do końca klarowne, żywi się na tym niepotrzebnie wiele firm i urzędników pośredniczących, a ponadto zmiany terminów przyznawania środków kompletnie rozbijają procesy decyzyjne w firmach i niepotrzebnie przedłużają wdrożenia, a tym samym uzyskanie efektów.

Ryszard Sadowski, prezes Great Plains Polska

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Adam Brzozowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Dotacje dla MŚP