Dotacje wesprą pomysły innowatorów ze Wschodu

opublikowano: 29-06-2015, 00:00

Dofinansowanie z UE: Przedsiębiorcy planujący wprowadzenie w życie nowatorskich produktów lub usług dostaną nowe ciekawe wsparcie. W poddziałaniu 1.3.1 programu Polska Wschodnia czeka na nich ponad 400 mln zł

W porównaniu do poprzednika z lat 2007-- 2013 nowy program dla Polski Wschodniej kładzie większy nacisk na pomoc firmom. To przedsiębiorcy będą głównymi beneficjentami w pięciu regionach objętych programem — czyli w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Firmy będzie wspierała pierwsza oś programu, czyli „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”. Jest ona pełna działań, które pomogą firmom m.in. tworzyć innowacyjne produkty, wprowadzać nowe wzornictwo i rozwijać działalność poza granice Polski, a młodym ludziom wystartować z innowacyjnym biznesem.

Własne lub kupione

Jak wiadomo, jednym z priorytetów nowej perspektywy jest innowacyjność. Duży zastrzyk finansów na jej rozwój czeka również w ramach programu Polska Wschodnia. Poświęcone jest temu poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. To odpowiedź na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Dzięki temu poddziałaniu współpracujące ze sobą mikro-, małe i średnie firmy dostaną dotacje na projekty, które przyczynią się do wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi — albo zasadniczego ich unowocześnienia. Przedsiębiorcy będą mogli wprowadzać w życie własne lub kupione wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Warto dodać, że z dofinansowania skorzystają tylko firmy, które wchodzą w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Chodzi o zgrupowanie co najmniej pięciu przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach i współpracujących w tworzeniu wyrobów lub usług. Działalność tego powiązania jest koordynowana przez podmiot zarządzający i musi obejmować zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej.

Konkursowe zmagania z poddziałania 1.3.1 rozpoczną się już tego lata. Organizująca je Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma ogłosić nabór w lipcu. Wnioski będzie można składać od sierpnia do października. Budżet poddziałania to 100 mln EUR, czyli ponad 400 mln zł, z czego w tym roku do podziału będzie prawdopodobnie około 80 mln zł.

Dotacje na każdy etap

Na co konkretnie firma dostanie unijne fundusze? Beneficjent w ramach projektu będzie mógł otrzymać finanse na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, który ma na celu wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Pierwsza faza to przygotowanie do wdrożenia. Przedsiębiorca dostanie z UE pieniądze m.in. na analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu (pozycjonowanie), przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej. Znajdą się też fundusze na uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii w działalności produkcyjnej firmy. Co istotne, na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w dziedzinie innowacji i usługi wsparcia innowacji — pod warunkiem, że są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

Przy tworzeniu nowych rozwiązań bardzo ważna jest ochrona własności intelektualnej. Dlatego przedsiębiorcy dostaną finansowe wsparcie na zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji lub wyników prac badawczych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej (które to wyniki mają być podstawą do opracowania nowatorskiego produktu lub usługi). Podczas realizacji przedsięwzięcia może pojawić się konieczność przeprowadzenia prac dostosowawczych — na nie też można dostać fundusze europejskie.

Końcowym etapem przedsięwzięcia jest wdrożenie. W tej fazie beneficjent może sfinansować za dotację inwestycje na rzeczowe aktywa trwałe. Chodzi np. o zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

 Pamiętaj o kryteriach

Przedsiębiorca musi mieć na projekt co najmniej 30 proc. wkładu własnego. Resztę — do 70 proc. wydatków kwalifikowanych — stanowić będzie bezzwrotna dotacja. Natomiast w przypadku zakupu usług doradczych dofinansowanie może sięgnąć nawet 85 proc. wydatków. Minimalna wartość dofinansowania to 0,7 mln zł, natomiast największy grant, jaki można dostać, to 7 mln zł. Warto pamiętać, że wydatki kwalifikowane w projekcie nie mogą być niższe od 1 mln zł. Aby otrzymać dotację, trzeba starannie przygotować wniosek. Przedsięwzięcie będzie oceniane przez ekspertów, co oznacza konieczność prezentacji im projektu. Specjaliści będą oceniali m.in. innowacyjność i potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu. Warto zadbać o prognozę finansową wskazującą na opłacalność projektu — to też będzie punktowane. Eksperci będą zwracali uwagę m.in. na stan przygotowań do realizacji projektu oraz na to, czy może on mieć pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Zwiększyć innowacyjność

Co ma przynieść poddziałanie 1.3.1? Według założeń realizacja wybranych do dofinansowania nowatorskich projektów przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firm działających w makroregionie. Ten wskaźnik w województwach Polski Wschodniej jest niższy od średniej krajowej. Jego konsekwencja to niższa wydajność pracy, niekorzystnie rzutująca na konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną makroregionu.

W badaniu potencjału innowacyjnego obejmującego regiony państw unijnych województwa Polski Wschodniej zakwalifikowane zostały do grupy o niskiej innowacyjności — obszarów zdolnych raczej do przyjmowania innowacji wytwarzanych gdzie indziej niż do tworzenia własnych nowatorskich rozwiązań.

Tę opinię potwierdziła typologia regionalnej innowacyjności opracowana przez Europejską Sieć Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego (ESPON). Wg niej województwa Polski Wschodniej zostały zaliczone do kategorii regionów o profilu nastawionym raczej na innowacyjność imitacyjną.

Wiele firm MSP z makroregionu nie jest w stanie podołać skomplikowanym i kapitałochłonnym projektom badawczym i inwestycyjnym polegającym na absorpcji zaawansowanych technologii. Dla nich przedsięwzięcia związane z wdrażaniem innowacji mogą być najlepszym sposobem na szybki wzrost konkurencyjności oraz wprowadzenie nowych produktów i usług. I dlatego autorzy programu Polska Wschodnia zdecydowali się na stworzenie specjalnego poddziałania, które wspiera te działania również w małym biznesie.

Niektóre kryteria merytoryczne oceniane przez panel ekspertów:

— Innowacyjność produktu

— Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu

— Prognoza finansowa wskazująca na opłacalność projektu

— Wpływ projektu na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego

— Przygotowanie do realizacji projektu

— Czy realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki

— Czy przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

 

Konkurs z poddziałania 1.3.1 w pigułce

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o naborze z poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” programu Polska Wschodnia

Orientacyjny budżet tegorocznego konkursu: 80 mln zł

Kiedy nabór się rozpocznie: Sierpień 2015 r.

Kiedy nabór się zakończy:  Październik 2015 r.

Dla kogo:  Przedsiębiorcy z sektora MSP należący do jednego z ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Projekt musi być zlokalizowany na terenie Polski Wschodniej

Ile wynosi minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł

Ile wynosi minimalna wartość dofinansowania na projekt: 0,7 mln zł

Ile wynosi maksymalna wartość dofinansowania na projekt: 7 mln zł

Co można sfinansować:

Poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu: — przygotowanie do wdrożenia (m.in. analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu) — zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji lub wyników prac badawczych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej — przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli jest niezbędne) — etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe (w szczególności zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej)

Jaką część projektu dofinansuje U:

— do 70 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 GBER) i zgodnie z mapą pomocy regionalnej
— do 85 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku zakupu usług doradczych
— pomoc dla MSP na wspieranie innowacyjności (art. 28 GBER).

Czas oceny wniosków

Przygotowanie list ocenionych projektów nastąpi najpóźniej 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie

 

 

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu