Droga przez papier

Paweł Zielewski
opublikowano: 06-06-2006, 00:00

Oto koszmar, czyli wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku kredytowego:

I Dokumenty określające wyniki finansowe przedsiębiorstwa:

1. Dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów:

- księga przychodów i rozchodów (zamknięcie poszczególnych miesięcy ostatniego i bieżącego roku)

a. Dla jednoosobowej firmy prywatnej:

- miesięczne deklaracje podatkowe właściciela (za bieżący rok)

- deklaracje podatkowe właściciela zamykające ostatni rok obrachunkowy

b. Dla spółki cywilnej:

- miesięczne deklaracje podatkowe wspólników (za bieżący rok)

- deklaracje podatkowe wspólników zamykające ostatni rok obrachunkowy

2. Dla firm prowadzących pełną księgowość (księgi handlowe):

- bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa (F02) za ostatnie dwa lata.

Dodatkowo zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych w przypadku sporządzania tych dokumentów przez podmiot.

- bilans i rachunek zysków i strat (F01) za ostatni miesiąc obrachunkowy bieżącego roku

- deklaracje podatkowe firmy na koniec zeszłego roku oraz za ostatni miesiąc obrachunkowy bieżącego roku

a. Dla jednoosobowej firmy prywatnej:

- miesięczne deklaracje podatkowe właściciela (za bieżący rok)

- deklaracje podatkowe właściciela zamykające ostatni rok obrachunkowy

b. Dla spółki cywilnej:

- miesięczne deklaracje podatkowe wspólników (za bieżący rok)

- deklaracje podatkowe wspólników zamykające ostatni rok obrachunkowy

c. Dla spółki z o.o.

- miesięczne deklaracje podatkowe udziałowców (za bieżący rok)

- deklaracje podatkowe udziałowców zamykające ostatni rok obrachunkowy

II Dokumenty określające status prawny firmy:

1. Dla jednoosobowej firmy prywatnej:

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- REGON

- NIP

2. Dla spółki cywilnej:

- aktualna umowa spółki cywilnej

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- REGON

- NIP

3. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej:

- aktualna umowa spółki (akt notarialny) ze zmianami

- aktualne postanowienie sądu o wpisie do rejestru handlowego

- aktualny wyciąg z rejestru handlowego

- statut

- REGON

- NIP

- księgę udziałowców (dotyczy spółek z o. o.)

Zaświadczenia:

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami

- aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS

- płatnicy VAT — deklaracje VAT za poszczególne miesiące zeszłego i bieżącego roku.

- struktura zobowiązań i należności (aktualne salda) na dzień zamykający ostatni okres obrachunkowy bieżącego roku.

- aktualna opinia bankowa w przypadku posiadania rachunku bieżącego w innym banku

- w przypadku korzystania z kredytu w innym banku: umowa kredytowa oraz opinia banku obejmująca informacje o aktualnym stanie zadłużenia, terminowości obsługi kredytu i wywiązywania się z warunków umowy.

- dokumenty dotyczące proponowanych prawnych form zabezpieczenia kredytu.

Inne dokumenty na wyraźne żądanie opiekuna klienta:

- struktura zobowiązań i należności w układzie: dłużnik/wierzyciel, kwota, termin spłaty

- opis projektu inwestycyjnego - w przypadku kredytów inwestycyjnych

- aktualne wypisy z ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości

- zestawienie środków trwałych firmy wraz z polisami ubezpieczeniowymi

- w przypadku działalności w obiektach dzierżawionych — umowa dzierżawy/najmu

- w przypadku majątku firmy będącego w leasingu — umowa leasingowa i harmonogram spłat

- zawarte umowy, listy intencyjne

- opinie od kontrahentów

- atesty, zezwolenia, licencje niezbędne do prowadzenia określonego rodzaju działalności

- cennik

- inne dokumenty.

Kserokopie dokumentów powinny być dostarczone wraz z oryginałami do wglądu. Wyjątek stanowią zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS i opinie bankowe, które powinny zostać dostarczone w oryginałach.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu