Elektrociepłownie poprawiają wyniki

Tomasz Furman
opublikowano: 14-08-2001, 00:00

Elektrociepłownie poprawiają wyniki

W publicznym obrocie znajdują się dziś zaledwie akcje trzech elektrociepłowni. Dwie są notowane na GPW — Elektrociepłownia Będzin i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy kwotowany jest na Centralnej Tabeli Ofert.

Mimo różnej skali prowadzonej działalności, wszystkie znajdują się w dobrej kondycji finansowej. Co ciekawe, ich wyniki wbrew tendencjom panującym na całym rynku są coraz lepsze. Czynniki takie, jak spowolnienie wzrostu gospodarczego, spadek popytu wewnętrznego, mocny złoty czy nawet wysokie stopy procentowe, zdają się nie mieć specjalnego wpływu na generowane przychody.

Należy oczywiście pamiętać o sezonowości w branży, która powoduje, że II i III kwartał są najgorszymi okresami dla elektrociepłowni, co jest rezultatem zakończenia okresu grzewczego. Dlatego też nie należy porównywać rezultatów osiągniętych w zimie z wiosennymi, a jedynie te same kwartały z różnych lat. W takim ujęciu zarówno przychody jak i zyski na niemal każdym poziomie rachunku wyników są coraz lepsze. Poprawie kondycji finansowej nie towarzyszy jednak wzrost kursu na giełdzie. Podobnie jak na całym rynku, tak i w segmencie elektrociepłowniczym ceny akcji spadają, osiągając kolejne minima.

W gronie wymienionych przedsiębiorstw zdecydowanie najwyższe przychody, ale i straty, wykazuje Kogeneracja. W II kwartale przychody spółki były prawie o 11 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i osiągnęły wartość 63,1 mln zł. Lepszy był także wynik finansowy netto, mimo że jego wartość osiągnęła poziom minus 5,5 mln zł. W 2000 roku było to 9,2 mln zł straty.

Jak informują władze przedsiębiorstwa, poza sezonem wyniki Kogeneracji są zawsze ujemne, gdyż maleje do minimum zapotrzebowanie na ciepło. Straty z działalności operacyjnej mają zatem charakter planowy. Mimo to w stosunku do wiosny 2000 roku spółce udało się sprzedać o ponad 20 proc. więcej energii cieplnej, przy podobnym poziomie sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ na ostateczny wynik wywarły także wysokie przychody finansowe (8,5 mln zł) z tytułu odsetek od ulokowanych środków pieniężnych uzyskanych z emisji akcji serii B. Były one ponad dziewięciokrotnie wyższe niż w drugim kwartale roku ubiegłego.

Wśród czynników negatywnie wpływających na zyski znalazły się przede wszystkim te związane z cenami za dostawy i kosztami wytworzenia. W pierwszym przypadku chodzi o ceny sprzedaży ciepła i energii elektrycznej, które zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jak informuje spółka, w pierwszym półroczu nie uległy one żadnej zmianie.

Wzrosły za to koszty wytwarzania sprzedanych produktów. Z jednej strony był to efekt wzrostu produkcji ciepła, a z drugiej — wyższych cen paliw. Wyniki finansowe spółki mogą jednak zadowalać akcjonariuszy, podobnie zresztą jak i decyzja o wypłacie dywidendy. Z ponad 13,5 mln zł zysku netto wypracowanego w 2000 roku zdecydowano się przeznaczyć na dywidendę aż 11,5 mln zł.

W II kwartale zdecydowanie najwyższe wzrosty procentowe poszczególnych pozycji rachunku wyników odnotowano w Będzinie. Spółka poprawiła przychody aż o 66 proc., tj. do 19,6 mln zł. Również strata netto zmalała do poziomu wynoszącego zaledwie 0,4 mln zł. W tym przypadku należy jednak pamiętać o kiepskich rezultatach osiągniętych w 2000 roku, co stanowi niską bazę dla obecnych porównań. Mimo to władzom przedsiębiorstwa udało się zrealizować co najmniej kilka zamierzeń.

Jak wynika z opublikowanego raportu, spłacono 10 mln zł kredytu krótkoterminowego. W maju dokonano również kolejnej spłaty raty kapitałowej przedmiotu leasingu — turbozespołu wraz z instalacjami i urządzeniami w kwocie 3,7 mln zł. Nie spłacona jeszcze pozostała kwota przedmiotu leasingu przyczynia się jednak do generowania dużych kosztów finansowych, co ma nadal negatywny wpływ na zyski.

dobrą kondycją finansową może pochwalić się również OZC, mimo 0,3 mln zł straty netto. Spółka po raz kolejny osiągnęła lepsze przychody, co w dużej mierze jest zasługą wyższej sprzedaży energii elektrycznej. Tym zjawiskom towarzyszyła podwyżka ceny gazu, który jest podstawowym paliwem wykorzystywanym w procesie produkcji ciepła w przedsiębiorstwie, co w dużym stopniu przyczyniło się do wygenerowania obecnej straty.

W osiągnięciu zysku nie pomogły także obowiązujące od listopada opłaty związane z przesyłem energii, podzielone na część stałą i zmienną. Wiosną i latem udział opłaty zmiennej jest mniejszy niż w pozostałych okresach, ze względu na małe zużycie energii. To z kolei przyczynia się do wzrostu dysproporcji między wynikami generowanymi w sezonie i poza nim.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Furman

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Elektrociepłownie poprawiają wyniki