"G"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
14-10-2002, 00:00

GDR (ang. global depositary receipts)

Globalny Kwit Depozytowy. Papier wartościowy, którym obraca się na giełdzie. Nabywcy GDR-ów mają prawo do określonej liczby akcji danej spółki.

Giełda papierów wartościowych

Miejsce, w którym dokonuje się koncentracji ofert kupna i sprzedaży papierów wartościowych, w celu wyznaczenia ich kursów i realizacji transakcji. Odbywa się na podstawie ściśle określonych kryteriów, pod nadzorem powołanych do tego jednostek, celem zapewnienia wszystkim uczestnikom rynku papierów wartościowych jednakowego dostępu do informacji rynkowej oraz jednakowych warunków zbywania i nabywania praw.

Giełda terminowa

Rynek, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprze-daży walut obcych, towarów masowych (kawa, herbata, inne produkty rolne), kruszców (złoto, metale nieżelazne, szlachetne) itp. Specyficzne dla giełdy terminowej jest to, że praktycznie następuje tu jedynie handel kontraktami na kupno-sprzedaż towarów. Różnica między kupnem a dostawą towaru może przynieść posiadaczowi takiego kontraktu (futures) zysk lub stratę. Zysk pojawiający się w handlu na giełdzie terminowej pochodzi wyłącznie z samej operacji kupna-sprzedaży i nie istnieje tutaj możliwość czerpania dodatkowych dochodów z dywidend, jak to ma miejsce w wypadku akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Greenmail

Strategia obrony przed wrogim przejęciem — odkupienie akcji spółki będącej przedmiotem przejęcia od przejmującego (zwykle ze znaczną premią).

Grynderstwo

Zjawisko znane głównie w gospodarce niemieckiej pod koniec XIX w., polegające na zakładaniu przedsiębiorstw (zwykle spółek akcyjnych) niedostatecznie zabezpieczonych kapitałowo, w połączeniu ze spekulacją i grą giełdową.

Gwarancja bankowa (list gwarancyjny)

Zobowiązanie banku do zapłacenia określonej kwoty w przypadku niewywiązania się klienta-zleceniodawcy z zobowiązań przyjętych w stosunku do podmiotu trzeciego (beneficjenta). Przyjęcie przez bank współodpowiedzialności za zobowiązania swojego klienta stosowane jest zarówno w transakcjach międzynarodowych, jak i krajowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu