Informatyka: tendencje w 2001 r.

Michał Sztabler
opublikowano: 14-02-2001, 00:00

Informatyka: tendencje w 2001 r.

Mimo nie najlepszego stosunku inwestorów do spółek IT, branża ta cały czas znajduje się w centrum ich uwagi. To skłania analityków do opracowywania analiz określających obecną i przyszłą koniunkturę na tym rynku. Ostatnio o ocenę przyszłych tendencji na polskim rynku informatycznym pokusili się analitycy DI BRE Banku.

Konsolidacja. Rosnąca konkurencja ze strony zagranicznych firm IT spowoduje większą skłonność krajowych podmiotów do zawiązywania aliansów bądź tworzenia więzów kapitałowych. Duże spółki mogą także wykorzystać nie sprzyjającą koniunkturę w branży do pozyskania nowych firm posiadających ciekawe produkty niszowe.

Brak dużych kontraktów. Sektor publiczny — głównie są to decyzje polityczne lub quasipolityczne, więc nie spodziewamy się ich rozstrzygnięcia w 2001 r.: kontrakty dla wojska, Poczta Polska, system PESEL, system podatkowy POLTAX.

Sektor bankowy — mocno zinformatyzowany, jedyne duże zamówienia dotyczyć będą unifikacji systemów w przypadku łączących się podmiotów, zagraniczni inwestorzy (którzy zdominowali sektor bankowy) preferować będą systemy scentralizowane zachodnich dostawców.

Sektor przedsiębiorstw — spowolnienie wzrostu gospodarczego i związane z tym problemy finansowe wielu podmiotów oraz wysokie stopy procentowe nie będą skłaniały do zwiększenia inwestycji w IT (szansa na ożywienie w II połowie roku).

Sektor telekomunikacyjny — możliwe ograniczenie inwestycji w IT spowodowane zmianą priorytetów (rozbudowa sieci szerokopasmowych, wprowadzenie usług transmisji danych, UMTS).

Outsourcing. Rosnące koszty utrzymania wysoko wykwalifikowanych specjalistów od IT spowodują wzrost zainteresowania usługami outsourcingowymi. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem usług ASP (chociaż nie należy spodziewać się boomu w okresie najbliższych 2 lat).

Kontrakty z TP SA. Planowane wydatki inwestycyjne na IT to 1,3 mld zł, podczas gdy szacowana wartość całego rynku IT w Polsce w 1999 r wyniosła około 10 mld zł — źródło: Teleinfo — silna pozycja Prokomu (systemy wspomagające zarządzanie), Comarchu (systemy billingowe), Computerlandu (systemy do paszportyzacji).

Zmiany legislacyjne. Wprowadzenie nowej ustawy o rachunkowości w 2002 r. spowoduje wzrost zainteresowania oprogramowaniem FK (część systemów wspomagających zarządzanie) już w IV kwartale 2001r. Wzmożony popyt odczują przede wszystkim firmy oferujące tego typu produkty (Macrosoft, Simple, Comarch — Egeria, Computerland — PROMIS, Prokom — ZSZ).

Konkurencja. Rosnąca konkurencja wśród dostawców systemów dla największych klientów (sektory: telco, publiczny) spowoduje osłabienie pozycji firm IT. Zmuszone będą zaoferować korzystniejsze dla odbiorcy warunki (dłuższe terminy płatności, zwiększenie stanów magazynowych), co wpłynie na ich wyniki finansowe.

Kwestie walutowe. Kontrakty IT są zazwyczaj denominowane w USD lub euro. Ewentualne długotrwałe umocnienie złotego może wpłynąć na obniżenie przychodów spółek względem wcześniejszych prognoz i tym samym na zmniejszenie marż (koszty, głównie pracownicze, są niezależne od wahań na rynku walutowym).

Zmiany w sprzedaży. Po okresie, podczas którego Polska odrabiała wieloletnie zapóźnienia, a spółki przeznaczały wysokie kwoty na zakup sprzętu, nastąpi wzrost udziału sprzedaży bardziej zaawansowanych systemów i aplikacji powiązanych z usługami. Spodziewamy się zmniejszenia wolumenu sprzedaży (przychody firm nie będą już rosły tak dynamicznie) i wzrostu marż (rentowności kontraktów). Powinno zahamować to ewentualny spadek marż powodowany rosnącą konkurencją.

Internet. Spółki IT w dalszym ciągu będą inwestowały w rozpoczęte w 2000 r. projekty internetowe. Groźba niepozyskania dla nich partnerów strategicznych bądź finansowych oraz wciąż słabo rozwinięty rynek konsumencki w Internecie wpłyną na słabe wyniki finansowe tych firm. Spółki internetowe w dalszym ciągu będą nierentowne i „cach burning”. Nie mogąc samodzielnie pozyskać zewnętrznych źródeł finansowania (banki nie chcą finansować dot-comów), spółki matki wezmą na siebie ciężar uzyskania kredytów (przekazywanych później w formie zwiększenia kapitału lub pożyczki podporządkowanej). Wpłynie to negatywnie na wyniki giełdowych firm IT na poziomie wyniku z działalności finansowej, a dodatkowo zmniejszy zysk grupy.

Michał Sztabler

DI BRE Banku SA

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Michał Sztabler

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Informatyka: tendencje w 2001 r.