Inwestor ma długą listę życzeń

Arthur Masny
opublikowano: 06-06-2006, 00:00

Term Sheet to lista warunków transakcji. Jeżeli inwestor przedstawi taką listę, to można być pewnym, że jest zainteresowany inwestycją.

Nie należy jednak zapominać, że Term Sheet to w pewnym sensie „lista życzeń” inwestora, stanowiąca jedynie ofertę do negocjacji. W żadnym wypadku nie należy jej traktować jako gotowego kontraktu, który można tylko podpisać lub odrzucić w całości. W zależności od zwyczajów inwestora „lista życzeń” może być przedstawiona na początku rozmów ze spółką, wtedy stanowi pewien „przewodnik” dla dalszych rozmów, lub po pewnym czasie, tzn. wtedy, gdy rozmowy są już znacznie zaawansowane i treść uzgodnień należy sformalizować poprzez przelanie ich na papier. W obu przypadkach treść listy negocjuje się do końca. To, czy lista odzwierciedlać będzie życzenia jednej czy też obu stron i w jaki sposób te życzenia będą realizowane, zależy już od samych stron.

Charakter prawny

Chociaż o charakterze prawnym Term Sheet zawsze decydują strony, co do zasady przyjmuje się, iż dokument, z wyjątkiem niektórych jego elementów, nie stanowi prawnie wiążącej umowy. Dokument ten nie stanowi również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. takiej oferty, której przyjęcie przez drugą stronę skutkuje zawarciem wiążącej umowy. Szczegółowe zapisy umów, które będą wiązać strony, zostaną dopiero wynegocjowane na bazie założeń określonych w Term Sheet i tak długo, jak umowy takie nie zostaną podpisane przez właściwie umocowanych reprezentantów stron, również Term Sheet nie będzie miał charakteru wiążącego.

Warto na tym etapie wiążąco ustalić harmonogram oraz kwestie poufności, wyłączności, kosztów i sposoby rozstrzygania sporów.

Zadaniem Term Sheet jest przedstawienie w sposób mniej lub bardziej szczegółowy większości, jeżeli nie wszystkich elementów planowanej transakcji. Term Sheet powinien określić, jakie strony będą uczestniczyć w transakcji. Pamiętajmy, iż nie zawsze inwestor obejmuje akcje lub udziały w spółce bezpośrednio. Do tego celu służą często SPV (Special Purpose Vehicle), czyli spółki specjalnego przeznaczenia. Celem tych spółek jest przede wszystkim uzyskanie jak najlepszej struktury podatkowej w przypadku wypłat zysku z inwestycji.

Ważne ustalenia

Term Sheet zawiera również informacje na temat ceny, jaką inwestor gotów jest zapłacić za akcje i udziały, celu inwestycji oraz jej ewentualnych etapów. Celem każdej inwestycji jest zwrot zainwestowanego kapitału, i to zwrot z zyskiem. W odróżnieniu od kredytu bankowego, przy którym stopa zwrotu jest z góry określona i zazwyczaj zabezpieczona, zwrot inwestycji przez fundusz nie jest nigdy pewny. Aby zapewnić zysk oraz bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, inwestorzy stawiają warunki. Część tych warunków musi być spełniona przez spółkę nawet przed uzyskaniem finansowania (np. audyt spółki), a część po jego uzyskaniu — często aż do czasu wyjścia przez inwestora ze spółki.

Istotne kwestie

W każdym Term Sheet znajdziemy informacje o zabezpieczeniach statutowych. W związku z tym, że fundusz zazwyczaj zajmuje pozycję wspólnika mniejszościowego, domagał się on będzie, aby istotne decyzje dotyczące działalności spółki podejmowane były za jego zgodą. Będą to zazwyczaj decyzje w istotnych kwestiach, takich jak np. podwyższenie kapitału, wypłata dywidendy, umorzenie akcji czy udziałów czy też zaciąganie zobowiązań powyżej jakiejś z góry określonej kwoty.

Do istotnych elementów można zaliczyć również tzw. obowiązek informacyjny, tj. obowiązek przekazywania inwestorowi okresowych raportów na temat sytuacji finansowej spółki. Inwestor domagać się również będzie, aby jego przedstawiciele mieli prawo do zasiadania w radzie nadzorczej, a czasem nawet w zarządzie spółki.

Arthur Masny adwokat w Kancelarii Gessel

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Arthur Masny

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu