Jesteśmy narażeni na unijne restrykcje

RAFAŁ BRZOSKA prezes Grupy Integer
opublikowano: 20-06-2013, 00:00

Komentarz prezesa grupy Integer

Walka o polski sektor pocztowy nie ustała wraz z częściową jego liberalizacją. Znowelizowany projekt ustawy Prawo pocztowe miał demonopolizować rynek, ale w praktyce ugruntowuje pozycję Poczty Polskiej, która 1 stycznia 2013 r. uzyskała status operatora wyznaczonego.

Poczta Polska uniemożliwia niezależnym operatorom pocztowym odpłatny dostęp do oddawczych i nadawczych skrzynek pocztowych, skrytek pocztowych, sortowni i listonoszy. Działanie to nie tylko zmniejsza dostępność usług pocztowych, ogranicza wolną konkurencję i zrównoważony rozwój sektora pocztowego, ale sprawia również, że operator wyznaczony świadomie rezygnuje z dodatkowych wpływów z komercyjnej współpracy z innymi podmiotami działającymi na rynku pocztowym.

Polsce, niestety, daleko do krajów UE, w których liberalizowano rynki pocztowe. W Belgii, Niemczech, na Łotwie, w Estonii, na Malcie, Litwie, w Słowenii, Portugalii, Wielkiej Brytanii czy na Węgrzech operatorzy niezależni powierzają doręczanie swoich przesyłek operatorowi świadczącemu usługi powszechne. Z kolei prywatne firmy pocztowe w Wielkiej Brytanii, na Malcie i Litwie mają również dostęp do centrów sortujących. Dlaczego więc w Polsce jest inaczej?

Mimo pozytywnych zmian, jakie wprowadziło Prawo pocztowe — np. zniesienie obszaru zastrzeżonego (obsługa przesyłek do 50 g) dla operatora publicznego — nadal wiele kwestii pozostaje sprzecznych z doktryną prawa wspólnotowego. Formalnego ani praktycznego uzasadnienia w świetle dyrektyw unijnych nie mają m.in. przepisy dotyczące warunków dostępu alternatywnych operatorów do infrastruktury operatora wyznaczonego. Dlatego problemem z którym wciąż borykają się niezależni operatorzy pocztowi, jest brak uregulowań dotyczących fazy nadawczej usługi pocztowej, a tym samym dostępu do elementów infrastruktury: placówek pocztowych i nadawczych, skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego. Brak też uregulowań fazy oddawczej usługi pocztowej, a tym samym dostępu do transportu, służby doręczeń, centrów ekspedycyjno-rozdzielczych operatora wyznaczonego.

Barierą jest też zachowanie monopolistycznego przywileju Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego) polegającego na zobowiązaniu właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych nieruchomości i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ostatnim przypadku nieodpłatnie) do umożliwienia operatorowi wyznaczonemu umieszczenia nadawczych skrzynek pocztowych i automatów do pocztowej obsługi klientów, posiadającego jednocześnie wyłączny przywilej instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich własnych oddawczych skrzynek pocztowych.

Przyjęte 23 listopada 2012 r. przez Sejm RP rozstrzygnięcia prawne w Prawie pocztowym, którego celem było uwolnienie sektora pocztowego w Polsce od formalnych ograniczeń i barier, zawierają istotne niezgodności z III Dyrektywą pocztową zobowiązującą państwa członkowskie do uwolnienia rynku pocztowego. Prowadzi to do dyskryminującego traktowania operatorów pocztowych w Polsce, uszczupla dochody budżetu państwa, a samo państwo naraża na konsekwencje prawne i finansowe ze strony Unii Europejskiej. [MIB]

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: RAFAŁ BRZOSKA prezes Grupy Integer

Polecane