Jury

opublikowano: 25-09-2012, 12:41

Członkowie jury:

Łukasz Kręski, członek zarządu BBI SEED Fund sp. z o.o., od 12 lat specjalizuje się w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych w sektorze e-commerce, innowacyjnych technologii oraz outsourcingu usług B2B. Jego profil zawodowy jest ściśle związany z odniesionymi sukcesami w roli przedsiębiorcy. Zanim dołączył do Supernowa IDM Fund, był założycielem i managerem dwóch projektów: eSky.pl oraz Work Express. Oba przedsięwzięcia z fazy start-up doprowadził do pozycji liderów w swoich branżach – eSKY.pl w zakresie turystyki on-line, natomiast Work Express w dziedzinie doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Dla Work Express pozyskał w 2010 r. mniejszościowego inwestora branżowego z Niemiec. Przewagę konkurencyjną zbudował dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, specjalistycznej wiedzy marketingowej oraz udanej ekspansji na rynki zagraniczne. Aktualnie zajmuje się rozwojem takich firmy Simplum na rynki europejskie, z głównym naciskiem na Niemcy oraz firmy Listonic planującej ekspansję na Stany Zjednoczone. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem.


Andrzej Ziemiński, członek zarządu BBI SEED Fund sp. z o.o., specjalizuje się w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych na rynku telekomunikacji, mobilnych usług dodanych oraz w sektorze business to business. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. W swojej karierze zawodowej był członkiem zarządów oraz rad nadzorczych spółek z rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii. Przed dołączeniem do Supernova IDM Fund. Był m.in. liderem projektu przekształcenia spółki PPWK notowanej na GPW z tradycyjnego wydawnictwa kartograficznego w nowoczesnego dostawcę usług telekomunikacyjnych i mobilnych dla sektora B2B. Dzięki środkom z emisji publicznej oraz udanym akwizycjom spółek EL2, Neotel i Długie Rozmowy proces został pomyślnie zrealizowany, a spółka pozyskała inwestora w postaci giełdowej grupy MNI. Jest jednym z kreatorów rynku mobilnych usług dodanych w Polsce, który w ciągu ostatniej dekady należał do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w kraju. Posiada tytuł magistra finansów i bankowości, uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Czesław Gawłowski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem SGPiS (obecnie SGH) oraz Międzywydziałowego Ekonomicznego Studium Doktoranckiego SGPiS. Ma ogromne doświadczenie i kompetencje menedżerskie, jako współtwórca, organizator i zarządzający wieloma instytucjami polskiego rynku finansowego, w tym kapitałowego. Między innymi był w latach 1989-1991 organizatorem procesu reaktywowania Banku Gospodarstwa Krajowego i jego prezesem. Wcześniej uczestniczył w tworzeniu Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle (obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu). Zarządzał bankiem prywatnym w procesie restrukturyzacji. Współtworzył pion inwestycji kapitałowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Był organizatorem i pierwszym prezesem Centralnej Tabeli Ofert S.A, alternatywnego dla giełdy systemu obrotu papierami wartościowymi. Współtworzył i był pierwszym prezesem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU. Kierował także mniejszymi organizacjami, w tym także funduszem typu venture capital. Był organizatorem i pierwszym prezesem Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego. Począwszy od 1988 roku był przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i członkiem rad nadzorczych w około dwudziestu spółkach, w tym m. in. w spółkach giełdowych, lub będących w trakcie procesu upublicznienia na giełdzie (Agros Sp. z o.o., T.U. i R. Warta S.A., Rafamet S.A., Fabryka Kuchni Wronki Sp. z o.o., Hortex Sp. z o.o., Amica-Holding S.A., Stalexport S.A., Wola-Info S.A., Wólczanka S.A., Duda S.A.), a także przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rad nadzorczych instytucji finansowych, takich jak ŁBR S.A. i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Będąc w 2005 roku doradcą Prezesa BGK, kierował procesem organizacji i rejestracji spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., następnie został pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej KFK S.A., uczestnicząc intensywnie w kreowaniu podstaw organizacyjnych i regulacyjnych tego podmiotu. Od listopada 2011 roku ponownie doradzał prezesowi BGK w sprawach KFK S.A., a w kwietniu został sekretarzem rady nadzorczej tej spółki. Od końca czerwca 2012 roku był delegowany przez radę do wykonywania czynności prezesa zarządu spółki. W dniu 25 września 2012 r., w wyniku postępowania konkursowego, został wybrany na stanowisko prezesa KFK S.A. na okres czteroletniej kadencji.

 


Grzegorz Nawacki jest zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Puls Biznesu”.Absolwent wydziału dziennikarstwa w Collegium Civitas. Od marca 2006 r. dziennikarz "Pulsu Biznesu", od lutego 2011 r. zastępca redaktora naczelnego. Zajmuje się tematyką rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, oraz private equity. W 2009 r. został uznany „Dziennikarzem Roku” przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 r. zdobył nagrodę „Debiut Roku” w konkursie organizowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

 

Jacek Olechowski, działa na rynku mediów i marketingu od ponad 16 lat. Jest kluczowym akcjonariuszem oraz prezesem MEDIACAP SA. Równocześnie przewodniczy radom nadzorczym: Scholz & Friends Warszawa, Internity SA oraz Rankomat.pl SA. Olechowski jest członkiem zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy oraz arbitrem Komisji Etyki Reklamy. Od 2005 roku jest jednym z Young Global Leaders nominowanych przez World Economic Forum. W 2006 roku został zaproszony do grona Young Presidents Organization. Równolegle pełni funkcję wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu. Jest również laureatem nagrody Keep Walking przyznanej przez Newsweek Polska (2007). W 2008 został wybrany do grona European Young Leaders przez niemiecką fundację BMW Stiftung. Magazyn Brief zaliczył go w 2010 roku do 50 najbardziej kreatywnych w biznesie. Urodzony w 1977 roku jest magistrem finansów i bankowości Szkoły Głównej Handlowej, absolwentem programu Global Leadership and Public Policy for the 21st Century Kennedy School of Government (Harvard University) oraz Georgetown Leadership Seminar 2010. Jest żonaty i ma syna.

 

Piotr Grupiński, prezes oraz wiodący akcjonariusz Internity S.A., jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-2000 pracował jako doradca w firmach konsultingowych – Arthur Andersen oraz Instytutu Studiów Podatkowych. Jest  współautorem komentarzy do ustaw oraz autorem kilkunastu artykułów prasowych z zakresu prawa podatkowego. Zasiada także w zarządach kilku innych spółek należących do grupy Internity, które tworzone były przez niego jako spółki startupowe zarówno w tradycyjnych kanałach sprzedaży, jak i sprzedaży online. Jest także członkiem rady nadzorczej spółki Iklu S.A., do której należy porównywarka ubezpieczeń Rankomat.pl.

 

Grzegorz Esz ukończył z wyróżnieniem wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, uzyskał również dyplom Executive MBA London Business School w Londynie. Posiada 16 lat doświadczenia na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach z branży telekomunikacyjnej, IT oraz Internetowej. Zdobył międzynarodowe doświadczenie w spółce MTS – największym operatorze telefonii komórkowej w Rosji; oraz w grupie T-Mobile. Większość swojej kariery zawodowej poświęcił budowie marki (np. Heyah – największy operator pre-paid w Polsce) oraz rozwojowi biznesu  i kanałów sprzedaży. Pełnił min. funkcje: członka zarządu i dyrektora ds. komercyjnych Netia S.A., wiceprezesa odpowiedzialnego za rozwój biznesu w Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych, doradcy zarządu d.s. marketingu w MTS  oraz członka zarządu Supernova Management Sp. z o.o .

 

Bożena Lublińska-Kasprzak jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu wykorzystania funduszy europejskich. Otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku 2011. W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie W latach 1995-1996 była doradcą w międzynarodowej firmie konsultingowej, a od 1997 do 1998 r. pracowała w amerykańskim programie pomocowym wspierającym rolnictwo. Od 1999 do 2001 r. pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie uczestniczyła w programowaniu i przygotowaniu do wdrażania Programu SAPARD oraz funduszy strukturalnych. Od 2001 związana była z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem do akredytacji dla Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w procesie integracji europejskiej, nadzorowała realizację poakcesyjnych programów Unii Europejskiej oraz programów pomocy krajowej. W ARiMR pełniła funkcje zastępcy dyrektora, dyrektora a od 2005 roku do kwietnia 2008 funkcję Zastępcy Prezesa. Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE). Z PARP związana od kwietnia 2008 kiedy to została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa PARP. W marcu 2009 r. została powołana na stanowisko Prezesa Agencji.

 

Wszyscy członkowie Jury zobligowani są do bezstronności i obiektywizmu, mają taki sam dostęp do materiałów konkursowych. Członkowie Jury podpisują zobowiązanie do zachowania poufności oraz oświadczenie o nieposiadaniu udziałów w przedsiębiorstwach uczestniczących w konkursie.

Członkowie Jury nie są wynagradzani finansowo za ich pracę na rzecz konkursu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy