KE przedstawiała program społeczny do 2010 roku

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 09-02-2005, 13:34

Komisja Europejska przedstawiła w środę nowy program społeczny do 2010 roku, którego ambicją jest modernizacja europejskiego modelu społecznego przy jednoczesnym wzroście gospodarczym i zwiększeniu zatrudnienia zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu rewizją Strategii Lizbońskiej.

Komisja Europejska przedstawiła w środę nowy program społeczny do 2010 roku, którego ambicją jest modernizacja europejskiego modelu społecznego przy jednoczesnym wzroście gospodarczym i zwiększeniu zatrudnienia zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu rewizją Strategii Lizbońskiej.

    Modernizacja rynków pracy i systemów opieki społecznej jest konieczna, zdaniem Komisji, by pracownicy lepiej mogli dostosować się do nowych okoliczności wynikających z międzynarodowej konkurencji, postępu technologicznego i zmieniającego się modelu społeczeństwa i by najbardziej bezradni obywateli objęci byliopieką.  "Ten program wskazuje drogę reform rynków pracy, tak by praca była realną opcją dla każdego. Jednocześnie dostarcza wskazówek do modernizacji systemów opieki i walki z ubóstwem" - powiedział prezentując program Vladimir Szpidla, komisarz odpowiedzialny za zatrudnienie i sprawy społeczne w UE.

    Osiągnięciu głównych celów programu Szpidli: walce z niskim zatrudnieniem, bezrobociem, biedą, nierównością i dyskryminacją mają służyć nowe propozycje legislacyjne, kampanie, dialog społeczny, lepsza koordynacja wymiany informacji na temat najlepszych praktyk pomiędzy krajami UE oraz instrument finansowy: Europejski Fundusz Społeczny.

    Komisja uważa, że kraje członkowskie muszą zreformować systemy emerytalne i socjalne, dostosowując je do zmian demograficznych. Komisja przygotuje w 2005 roku Zieloną Księgę -  dokument o charakterze ekspercko-konsultacyjnym, który będzie podstawą do późniejszych propozycji legislacyjnych. Dokona się w nim analizy zmian demograficznych społeczeństwa europejskiego i ich konsekwencji.

    Kolejne wyzwanie to ułatwienie mobilności pracowników pomiędzy krajami UE, czemu służyłoby "zabieranie ze sobą praw emerytalnych i socjalnych".

    Szpidla zapowiedział, że jeszcze w tym roku powoła specjalną grupę do zbadania wpływu rozszerzenia UE na mobilność pracowników i działanie okresów przejściowych wprowadzonych przez większość starych krajów UE, zamykających ich rynki pracy dla osób z nowych krajów UE.

    Kolejne wyzwanie to walka z biedą, która dotyka 15 proc. społeczeństwa w UE (9 proc. trwale żyje w biedzie). W tym celu, Komisja chce rozpocząć debatę na temat narodowych dochodów minimalnych.

    W ramach walki o równość szans zawodowych pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz dla mniejszości społecznych (np. Romów), Komisja zamierza ogłosić rok 2007 rokiem równych szans i powołać Europejski Instytut ds. Równego Traktowania bez względu na płeć, który ułatwiłby wymianę informacji na temat najlepszych praktyk iczuwał, czy kraje UE respektują standardy unijne.

    Komisja zapowiada też Zieloną Księgę dotyczącą rozwoju prawa pracy, która byłaby podstawą do propozycji legislacyjnych modernizujących i upraszczających obecne reguły, tak by odpowiadały one nowym formom pracy, a w szczególności kontraktom na krótki okres czasu.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane