Konflikt interesów przy zmianie funkcji w spółce

MARCIN MAZGAJ, radca prawny JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni spółka cywilna
opublikowano: 05-11-2017, 22:00

Roszady w organach spółek z o.o. należą do codzienności. Dopuszczalne jest również przechodzenie członków jednego organu spółki do drugiego. Pełnienie wcześniejszej funkcji może jednak wpływać na sposób wykonywania obowiązków w nowym organie.

Art. 214 Kodeksu spółek handlowych przewiduje zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej (lub komisji rewizyjnej) z wieloma innymi funkcjami, m.in. członka zarządu i prokurenta. Przepis ten w dużej mierze zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, z którymi mielibyśmy do czynienia w sytuacji „nadzorowania samych siebie” przez niektóre osoby, jednak zawarta w nim regulacja bynajmniej nie jest kompleksowa. Przepis nie wspomina bowiem m.in. o syndyku czy nadzorcy sądowym, a ponadto nie zakazuje pełnienia przez członka rady nadzorczej (lub komisji rewizyjnej) funkcji pełnomocnika.

Przepis ten nie może więc być uznany za unormowanie kompletne. Fakt ten dostrzegalny jest również w sytuacji zmiany funkcji pełnionej przez konkretną osobę. Przykładowo członek zarządu zostaje odwołany z pełnionej funkcji i powołany w skład rady nadzorczej — zwłaszcza w początkowym okresie pełnienianowej funkcji. Siłą rzeczy nadzorował będzie sprawy, spośród których gros będzie sprawami mającymi swoje źródła w czasie, gdy osoba ta pełniła funkcję członka zarządu. W wielu spółkach uchwalane są wprawdzie regulaminy rad nadzorczych, w których określane są zasady postępowania w sytuacji konfliktu interesów, jednak stan taki nie może być uznany za wystarczający. Natomiast jedynym przepisem Kodeksu spółek handlowych wprost mówiącym o konflikcie interesów jest art. 4122 par. 3, który jednak dotyczy nieco innej sytuacji (a mianowicie ustanowienia pełnomocnika do głosowania na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej).

Oczywiście materii konfliktów interesów w sytuacjach zmiany funkcji pełnionej przez osobę w spółce nie sposób uregulować w ustawie wyczerpująco, ani nawet dostatecznie konkretnie — samo pojęcie „konfliktu interesów” jest bowiem nieszczególnie precyzyjne, a wiele sytuacji może pozostawać „na granicy” konfliktu interesów. Samo ogólnikowe wskazanie przez ustawodawcę zasad postępowania członków rad nadzorczych w sytuacjach wystąpienia konfliktu interesów nie rozwiąże istniejących w praktyce problemów. Dlatego pożądane wydaje się uchwalanie przez rady nadzorcze i komisje rewizyjne swoich regulaminów, w których konkretnie (a zarazem adekwatnie do działalności prowadzonej przez spółkę) określane będą zasady postępowania na wypadek występowania konfliktów interesów po stronie członków tych organów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MARCIN MAZGAJ, radca prawny JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni spółka cywilna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Konflikt interesów przy zmianie funkcji w spółce