Kraje UE nie ograniczają dostępu do swoich rynków

Patrycja Otto, Radosław Górecki
15-01-2002, 00:00

Nabywanie w UE nieruchomości przez obywateli państw członkowskich odbywa się na zasadzie równego traktowania. Mogą oni kupować ziemie po spełnieniu takich samych warunków jak obywatele państwa, w którym nieruchomość jest położona. Są one jednak zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi krajami.

Większość państw liberalnie podchodzi do nabywania przez cudzoziemców nieruchomości na ich terenie. Są to np. Wielka Brytania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Belgia i Francja. Ich ustawodawstwo nie ogranicza kupowania gruntów rolnych, leśnych i przy zbiornikach wodnych.

Według Centrum Informacji Europejskiej, w Irlandii obowiązuje limit do 5 arów na nabywanie gruntów pod zabudowę mieszkalną. Dotyczy on zarówno obywateli, jak i cudzoziemców.

W pozostałych krajach Unii osoby zainteresowane kupnem nieruchomości muszą spełnić określone warunki. Najtrudniej jest kupić ziemię w Danii, Austrii i Szwecji, Grecji i Irlandii.

W Danii od 1986 r. cudzoziemcy nabywający letnie rezydencje muszą udowodnić związek z krajem, np. przez posiadanie rodziny, coroczne spędzanie urlopów, znajomość języka. Dodatkowo muszą uzyskać zezwolenie od ministra sprawiedliwości. Obywatele UE korzystają jednak z udogodnień. Mogą oni uzyskać prawo do stałego zamieszkania, gdy zamierzają mieszkać lub pracować w Danii. Wówczas do zakupu wystarcza im tylko oświadczenie.

Z rygorystycznymi zasadami spotkamy się też w Szwecji, gdzie zezwolenie jest potrzebne na nieruchomości rekreacyjne, rolne i grunty zabudowane o statusie dzierżawy wieczystej lub czasowej. Jest ono wydawane po sprawdzeniu, czy transakcja nie dotyczy rejonu o szczególnie wysokim popycie na nieruchomości. Nie muszą go uzyskiwać cudzoziemcy zameldowani w Szwecji lub zamieszkujący w niej od 5 lat, czy też pozostający w związku małżeńskim z osobą, która nie musi posiadać zezwolenia.

W Austrii nabywanie nieruchomości regulowane jest przez przepisy poszczególnych landów, które traktują obywateli państw członkowskich na równi z własnymi. Wyjątek stanowią obowiązujące w landach ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców mieszkań i domów na cele rekreacyjne. Są one szczególnie widoczne w Tyrolu. Komisja Europejska uznała, iż jest to sprzeczne z przepisami unijnymi. Cudzoziemcy, nie będący obywatelami UE, muszą uzyskać zezwolenie właściwych władz Austrii na nabycie nieruchomości, budowę oraz na uzyskanie służebności na gruntach.

Nieruchomości na cele rekreacyjne najchętniej kupowane są w Hiszpanii i Włoszech. Wynika to prawdopodobnie ze swobody obrotu nieruchomościami. Oba te kraje oraz Portugalia respektują prawo unijne. We Włoszech zezwolenie trzeba uzyskać tylko na nabycie nieruchomości w strefie przygranicznej. W Portugalii zaś inwestorzy mają obowiązek zgłosić zakup do Instytutu Inwestycji Handlu i Turystyki w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia transakcji. Ponadto nabycie więcej niż trzech domów, działek z zabudową lub trzech budynków miejskich wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do Narodowego Banku Portugalii. Dotyczy to też zakupu nieruchomości o powierzchni handlowej powyżej 200 mkw. i budynków miejskich o powierzchni powyżej 500 mkw. Prawo Hiszpanii nie ogranicza nabywania nieruchomości rolnych, leśnych i wokół zbiorników wodnych. MG wydaje jedynie wstępną zgodę, jeżeli kapitał pochodzi z tzw. rajów podatkowych.

Według Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, najtrudniej jest kupić nieruchomość w Grecji, gdzie wymaga się zgody ministra obrony narodowej. Ograniczenie dotyczy terenów położonych w strefie nadgranicznej oraz mających znaczenie dla obrony narodowej, kultury i historii Grecji. Cudzoziemcy pochodzenia greckiego oraz osoby fizyczne i prawne z innych państw UE mogą je jednak nabyć za zgodą ministerstwa obrony. Warunkiem jest tylko określenie celu zakupu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Patrycja Otto, Radosław Górecki

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Kraje UE nie ograniczają dostępu do swoich rynków