Lewiatan ma pakiet antykryzysowy

DI
opublikowano: 19-11-2008, 14:37

PKPP Lewiatan ostrzegł przed gwałtownym spowolnieniem wzrostu polskiej gospodarki. I – jak zapowiedzieliśmy dziś w  „Pulsie Bzinesu” - zaproponował Ministerstwu Finansów, NBP i KNF pakiet antykryzysowy.

Ministrowi finansów Lewiatan proponuje m.in.: wprowadzenie mechanizmów pozwalających na gwarantowanie depozytów oraz transakcji na rynku międzybankowym i zobowiązanie wszystkich banków do podpisania umowy ramowej dotyczącej korzystania z tych mechanizmów. Warunkiem uzyskania gwarancji powinno być zapewnienie przez banki, że akcja kredytowa pozostanie na poziomie nie niższym niż w 2008 r. powiększonym o dynamikę nominalnego PKB (6-7%).

Inne propozycje to: wprowadzenie gwarancji dla kredytów udzielanych pod inwestycje w  infrastrukturę gospodarczą; wprowadzenie gwarancji dla kredytów na projekty finansowane z funduszy strukturalnych; bezpośrednie dotacje (za pomocą niższych stawek) dla branż bądź firm rozpoczynających działalność; oferowanie przez agencje rządowe kredytów hipotecznych nabywcom mieszkań o niższych dochodach; zwiększenie ulgi podatkowej dot. kredytów hipotecznych dla nabywców mieszkań na rynku pierwotnym; umożliwienie wszystkim firmom zaliczania 100% wydatków inwestycyjnych w koszty uzyskania przychodów.

Prezesowi NBP Lewiatan proponuje m.in.: obniżenie przez RPP oficjalnych stóp procentowych, obniżenie 3-miesięcznej stawki WIBOR celem zbliżenia jej do celu wyznaczonego przez RPP i stanowiącego warunek uczestnictwa w Pakiecie Zaufania, obniżenie stopy kredytu lombardowego, poszerzenie możliwości operacji otwartego rynku m.in. o kompensację, rozszerzenie listy zabezpieczeń dla kredytu lombardowego, akceptacja obligacji korporacyjnych jako zabezpieczenia w operacjach otwartego rynku, uproszczenie swapów walutowych i rozpoczęcie operacji we franku szwajcarskim oraz obniżenie rezerwy obowiązkowej z 3,5 do 2 proc.

Przewodniczącemu KNF Lewiatan proponuje m.in.: zaostrzenie mechanizmów kontroli udzielania kredytów w walutach obcych (limity zaangażowania i/lub dodatkowe wymogi kapitałowe zależne od waluty); wspieranie fuzji banków; pomoc bankom w „upłynnieniu” ich bilansu poprzez wykorzystywanie portfeli kredytowych jako zabezpieczenia.; regulacje nakładane na fundusze inwestycyjne oraz fundusze rynku pieniężnego powinny pozwolić na potrzebną dziś elastyczność (np. pożyczanie pieniędzy między funduszami lub między funduszami a Ministerstwem Finansów).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu