Mediacja jest tańsza od sporu sądowego

Jarosław Królak
09-10-2002, 00:00

Wiele systemów prawnych umożliwia zakończyć spór sądowy w drodze ugody.

W Niemczech sąd odwoławczy ma obowiązek wyrazić opinię w sprawie przed wydaniem wyroku. Znając ją, strony mają szansę na skuteczne rokowania i zawarcie ugody sądowej.

Polskie prawo również przewiduje polubowne zakończenie sporu w taki sposób. Zgodnie z art. 184 kodeksu postępowania cywilnego, sprawy cywilne mogą być załatwiane w drodze ugody sądowej, zawieranej przed wniesieniem pozwu.

Sądy mają obowiązek na każdym etapie postępowania skłaniać do pojednania i ugody. Nierzadko także same przedstawiają konkretne propozycje.

Jednak niewiele sporów kończy się ugodą sądową. Powodem jest trudne i niezręczne prowadzenie negocjacji w obecności sądu, ze względu na poufny charakter spraw oraz brak czasu umożliwiającego przemyślenie propozycji ugodowych. Dlatego o wiele atrakcyjniejszym sposobem rozwiązywania sporów, przede wszystkim między firmami, jest mediacja w drodze wzajemnych rokowań. Szanse zakończenia sporu rosną, gdy pertraktacje prowadzone są przez mediatorów, którymi najczęściej są wyspecjalizowani adwokaci czy radcy prawni. Mediator precyzuje rozbieżności, ustala przyczyny braku porozumienia i przedstawia stronom propozycje zakończenia sporu. Postępowanie mediacyjne ma również na celu przedstawienie skutków proponowanych rozwiązań.

Rozległy zakres problematyki objętej mediacją niejednokrotnie wymaga od mediatora nie tylko wiedzy prawniczej, ale również korzystania z pomocy fachowców.

Końcowym efektem postępowania mediacyjnego jest przygotowanie i przedstawienie propozycji ugody. W postępowaniu mediacyjnym strony mają możliwość przedstawienia własnych propozycji rozwiązania sporu i poddania ich ocenie mediatora (w odróżnieniu od postępowania sądowego). Powoduje to, że strony rzadko przerywają rokowania i z reguły akceptują przygotowaną przez mediatora propozycję ugody.

Zaletą mediacji jest szybkość. Zwłaszcza w sprawach gospodarczych czas rozstrzygania oraz realizacja orzeczeń jest istotnym warunkiem prawidłowego działania podmiotów. Skorzystanie z mediacji pozwala uniknąć niedogodności związanych z przewlekłością postępowania sądowego.

Rozstrzyganie sporów na drodze sądowej związane jest ze znacznymi opłatami. Przeciętne koszty w sprawach gospodarczych kształtują się na poziomie 6-8 proc. wartości przedmiotu sprawy i maksymalnie mogą sięgnąć 100 tys. zł. Koszty sądowe z reguły ulegają zwiększeniu o opłaty związane z opiniami biegłych, ekspertyzami itp. Natomiast rozstrzyganie sporów w drodze mediacji pozwala na oszczędności. Koszty postępowania mediacyjnego nie są bowiem bezpośrednio związane z wartością przedmiotu sporu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Mediacja jest tańsza od sporu sądowego