Microsoft wspiera transformację energetyki

  • Materiał partnera
opublikowano: 29-10-2021, 14:15

Rozmowa z Ewą Drozd, dyrektor Segmentu Enterprise, członkiem zarządu polskiego oddziału Microsoft

Czas pandemii oceniany jest jako przełomowy we wdrażaniu chmury w Polsce. A jak polska energetyka korzysta z chmury?

Usługi chmurowe odpowiadały za sprawną i bezpieczną komunikację nierzadko rozproszonych zespołów, zapewniały ciągłość działania, pomagały stawić czoła wyzwaniom, m.in. tworzyć nowe modele biznesowe czy wprowadzać innowacyjne modele działania. W pandemicznym krajobrazie chmura pokazała swoją nieocenioną wartość, w wielu przypadkach umożliwiła firmom przetrwanie i odnalezienie alternatywnych sposobów na biznes czy wprowadzenie nowego modelu pracy zdalnej lub hybrydowej, który z nami pozostanie.

Z najnowszych usług chmurowych mogą w sposób bezpieczny korzystać także kluczowe dla funkcjonowania państwa podmioty, czego przykładem jest transformacja cyfrowa Grupy TAURON, spółki o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, jedna z pierwszych w tej branży – podkreśla Ewa Drozd, dyrektor Segmentu Enterprise, członkini zarządu polskiego oddziału Microsoft.

Chmura to dla firm różnych sektorów, także energetycznego, nieosiągalny w inny sposób wachlarz bezpiecznych i nowatorskich rozwiązań. Jest też szansą dla tych, którzy nie dysponują dużym kapitałem na inwestycje rozwojowe. Dzięki niej firmy nie muszą same rozwijać potrzebnych im technologii — mogą korzystać z wybranych jej fragmentów, z wiedzy i doświadczenia dostawcy usługi. Chmura umożliwia przełamanie barier firmom reprezentującym różne branże, także te regulowane. Dlatego polski sektor energetyczny aktywnie uczestniczy w tej zmianie, coraz śmielej realizuje pierwsze wdrożenia w wybranych obszarach działalności. Z najnowszych usług chmurowych mogą w sposób bezpieczny korzystać także kluczowe dla funkcjonowania państwa podmioty, czego przykładem jest transformacja cyfrowa Grupy TAURON, spółki o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Rozwiązania chmurowe to szansa na bezpieczne zarządzanie danymi i dokonywanie historycznych analiz z ich wykorzystaniem, co umożliwia predykcję incydentów i ewentualnych luk w zabezpieczeniach. Pragnąc zwiększyć bezpieczeństwo danych, Grupa LOTOS również zaczyna wdrażać narzędzia chmurowe Microsoft.

To są przykłady z sektora podlegającego ścisłym regulacjom. Uwarunkowania prawne sprawiają, że tempo i warunki wprowadzania technologii chmurowych są tu inne, niż ma to miejsce np. w handlu detalicznym.

Jakie powody decydują o tym, że chmura ma szczególną rolę do odegrania w firmach sektora energetycznego?

Chmura wciąż nie doczekała się szerszej adopcji w energetyce. Z dostępnych danych wynika, że jedynie co trzeci przedsiębiorca z sektora utilities w Polsce korzysta z tego typu rozwiązań. Jednak to się zmienia — chmura zaczyna przekonywać do siebie.

Przemiany, które zachodzą w sektorze energetyczno-paliwowym, prowadzą do niemal lawinowego wzrostu wykorzystania danych. Informacje są pozyskiwane w całym łańcuchu wartości. Pojawia się coraz większa potrzeba, aby je przetwarzać i analizować. To powoduje z kolei wyraźny zwrot w kierunku wykorzystania chmury obliczeniowej i potencjału, który przynosi w tym zakresie. Technologia ta związana jest też z transformacją tego sektora, z przejściem od jednokierunkowego przesyłu energii do dwukierunkowej transmisji uwzględniającej prosumentów, z postępującym wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Zmiany dotyczą też wyzwań pojawiających się w obszarze customer experience. Klienci końcowi doświadczający nowej jakości obsługi w innych obszarach rynku, także tych regulowanych, jak finanse czy ubezpieczenia, oczekują bardziej innowacyjnego podejścia w energetyce.

Sam sektor energetyczny dostrzega korzyści, jakie chmura mu oferuje w zakresie analityki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji czy internetu rzeczy. Zauważa możliwości lepszego monitorowania przepływów energii, mierzenia jej faktycznego zużycia na różnych etapach łańcucha dystrybucji, stałego podglądu stanu technicznego urządzeń. Branża coraz lepiej rozumie, że może wykorzystywać chmurę do sprawnego przetwarzania danych i osiągania mierzalnych korzyści biznesowych.

Co hamuje adopcję chmury w podmiotach branży energetycznej?

Główne obawy wynikają z niepewności regulacyjnej, bo to stan prawny określa możliwości wdrażania technologii w tym sektorze. Podobnie było w branży finansowej, gdzie dopiero wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego z lat 2017 i 2020 czy przyjęta w 2019 r. uchwała w sprawie „Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa” (WIIP) dla sektora administracji publicznej, znacząco ułatwiły implementację chmury.

Skierowane do energetyki wytyczne o charakterze technicznym, prawnym i organizacyjnym z pewnością przełamałyby wiele wątpliwości uczestników tego rynku co do wdrażania chmury i umożliwiłyby pełne wykorzystanie jej potencjału. Są one potrzebne, zwłaszcza w obliczu transformacji, jaka już się rozpoczęła.

Jakie rozwiązania IT są energetyce niezbędne, by dochodziło do podniesienia sprawności i efektywności całego systemu?

Chmura obliczeniowa wpisuje się w europejską strategię rozwoju i cyfryzacji. Co więcej, zdaniem Komisji Europejskiej zarówno chmura, jak i cyfryzacja są kluczowymi elementami zwiększania suwerenności Europy. Potwierdzają to takie dokumenty jak m.in. strategie KE dotyczące danych, agenda cyfrowa, plan transformacji przemysłu i naprawy gospodarczej UE.

Korzyści z chmury obejmują m.in. elastyczne zarządzanie zasobami, możliwości ograniczania nakładów inwestycyjnych czy dostęp do praktycznie nieograniczonej mocy obliczeniowej. Jednak kluczowym aspektem jest bezpieczeństwo przechowywania informacji. Bilans wad i zalet chmury dowodzi, że może ona uwolnić siłę danych dla zmian w sektorze energii i zrobić to w sposób bezpieczny oraz zgodny z regulacjami.

W jakich obszarach energetyki chmura jest najbardziej przydatna?

Na razie chmura jest wykorzystywana przy mniej wrażliwych systemach. Działając w ten sposób, sektor energetyczny już „uczy się” chmury, sposobów jej wdrażania i wykorzystania, jego pracownicy nabywają nowe kompetencje i stopniowo przekonują się do nowej technologii, a spółki energetyczne usprawniają swoje funkcjonowanie. W efekcie coraz chętniej sięga się po zaawansowaną analitykę i narzędzia Power BI, które służą do automatyzacji procesów analizy danych i raportowania. Jednak zastosowanie chmury wraz z technologią internetu rzeczy i sztuczną inteligencją może być tam znacznie szersze. Chmura może realnie wpływać na wyższą jakość obsługi użytkowników energii i gazu w ich życiu, przemieszczaniu się i pracy. I dzieje się to już dziś, również na polskim rynku.

Technologie chmurowe są też pożyteczne w zarządzaniu gospodarstwem domowym, które może stać się nie tylko biorcą energii, ale i samowystarczalnym jej wytwórcą. Wraz ze wzrostem wykorzystania inteligentnych sieci spółki energetyczne będą mogły zautomatyzować odczyty liczników i rozliczenia, a konsumenci będą bardziej świadomi faktycznego zużycia energii i związanych z tym kosztów.

Rozwiązania cloud computing świetnie wspierają farmy wiatrowe — ułatwiają planowanie produkcji oraz rozdysponowanie mocy. Chmura pomaga ograniczać koszty zużycia energii, ale też przeciążeń sieci energetycznej, a tym samym unikać awarii. Przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców miast, np. przy zarządzaniu oświetleniem ulicznym, gromadzeniu i przetwarzaniu danych o jakości powietrza czy rozładowywaniu korków, za sprawą monitorowania natężenia ruchu drogowego i dostarczania danych do lepszego zarządzania nim. Dzieje się tak we Wrocławiu, o którym mowa w strategicznym partnerstwie TAURON i Microsoft. Obie firmy współpracują w zakresie transformacji energetycznej i cyfrowej, a jednym z kluczowych obszarów jest tu współdziałanie w obszarze Inteligentnego Miasta. To pierwszy projekt w Polsce, w którym lider rynku energetycznego i globalny dostawca rozwiązań chmurowych łączą siły, by dostarczyć mieszkańcom innowacyjne usługi podnoszące jakość ich życia.

Realizując projekt Inteligentne Miasto TAURON, z wykorzystaniem technologii Microsoft, dostarcza wrocławianom usługi, które pomagają oszczędzać energię, usprawniać ruch uliczny, zwiększać bezpieczeństwo i dbać o ochronę środowiska. Choć współpraca dotyczy Wrocławia, to nasze ambicje sięgają o wiele dalej — chcemy stworzyć uniwersalny „system operacyjny” dla miasta, który w przyszłości będzie można stosować w innych aglomeracjach w Polsce.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane