Mostostal działa w energetyce od lat

Materiał partnera: Mostostal Warszawa
opublikowano: 28-02-2016, 22:00

Rozmowa z Andrzejem Goławskim, prezesem Mostostalu Warszawa

Jak widzi pan przyszłość sektora energetycznego w Polsce?

Energetyka jest oparta na węglu, w najbliższym czasie to się nie zmieni. Myślę, że to szansa dla sektora budowlanego, modernizacja istniejących instalacji jest niezbędna i wcześniej czy później takie inwestycje ruszą. W „zamrażarce” czekają chociażby takie projekty jak elektrownie Północ czy Ostrołęka. Kontrakty energetyczne to także biznes międzynarodowy, w Polsce współpracujemy z firmami zagranicznymi, które najczęściej pełnią rolę partnerów technologicznych. To daje możliwość ekspansji zagranicznej. Fundusze przeznaczone na infrastrukturę energetyczną wyniosą 115,1 mld zł. Upatrujemy w tym swoje duże szanse, mamy w Grupie Mostostal Warszawa firmy z bogatym doświadczeniem w sektorach oil & gas, energetyce i w ochronie środowiska. To jest nasza siła. Nie ma na rynku drugiej takiej spółki wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej, która byłaby w stanie samodzielnie zrealizować taki szeroki i skomplikowany zakres prac jak my w ramach budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Po zakończeniu tej inwestycji Mostostal Warszawa będzie mieć unikalne doświadczenie pozwalające nam konkurować również na rynkach zagranicznych, chcemy je efektywnie wykorzystać.

Mostostal Warszawa powszechnie kojarzy się z budową dróg i mostów, skąd więc energetyka?

Budownictwo przemysłowe jest domeną spółki od wielu lat. Niezależnie od obserwowanej stagnacji na tym rynku Mostostal Warszawa utrzymywał wykwalifikowaną kadrę i niezbędny potencjał do ponownego wejścia na rynek z chwilą pojawienia się nowych zleceń. Dzięki pieniądzom z UE ożywił się nie tylko rynek infrastruktury, ale też energetyki. Posiadane przez spółkę zasoby i jej potencjał, wzmocniony dodatkowo o specjalistów z branży energetycznej, zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej, umożliwił nam realizację kontraktów również w tym segmencie rynku. Sektor energetyczny będzie w najbliższych latach istotnym źródłem przychodów dla branży budowlanej, dlatego energetyka obok inżynierii środowiskowej to jedne z głównych segmentów działalności, w których chcemy się realizować.

Od kiedy firma zajmuje się inwestycjami w tym sektorze, czy trudno było wejść na ten segment rynku?

Mostostal Warszawa aktywnie działa na rynku od 70 lat. Przed zmianami ustrojowymi byliśmy wykonawcą większości instalacji sektora energetycznego w Polsce. Wejście na rynek energetyki odnawialnej związane było z przystąpieniem Polski do UE i nowymi wymaganiami stawianymi w zakresie ochrony środowiska i tworzenia energii ze źródeł odnawialnych. Obecnie w sektorze energetycznym widzimy dużą perspektywę rozwojową. W ciągu najbliższych pięciu lat nastąpi spiętrzenie inwestycji w tym segmencie. Mamy w tej

branży duże doświadczenie, wiele skończonych projektów oraz szereg inwestycji w trakcie realizacji.

Jakie największe inwestycje z sektora energetycznego zrealizował w ostatnich latach Mostostal Warszawa?

Tych inwestycji było wiele, m.in. budowa pozamłynowych instalacji podawania biomasy do kotła w Elektrowni Ostrołęka oraz do kotła K2 w Elektrowni Opole. Zbudowaliśmy też instalację podawania biomasy do kotła BC-35 w Elektrociepłowni Tychy. Dostarczyliśmy, zmontowaliśmy i uruchomiliśmy turbozespół NG 40/32 w Elektrociepłowni Megatem w Lublinie. Zbudowaliśmy także blok energetyczny o mocy 25 MWe w Elblągu dla spółki Energa-Kogeneracja, czy proekologiczną instalację odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego w Elektrociepłowni Białystok. Mamy również na koncie największą realizowaną obecnie inwestycję przemysłową w Europie, czyli budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Czy trudno wygrywa się przetargi i zdobywa kontrakty na inwestycje w tym sektorze? Czym Mostostal Warszawa pokonuje konkurencję?

Polska stała się największym energetycznym placem budowy w Europie. Grupy energetyczne wdrażają najnowsze i najbardziej efektywne technologie i rozwiązania. To nie jest sektor dla każdego. Nie każda spółka może w nim przejść prekwalifikację. Trzeba mieć duże doświadczenie i referencje, a my to wszystko mamy. Mimo iż konkurencja nie jest tak liczna jak w budownictwie infrastrukturalnym, jest bardzo silna. Szczególnie ze strony zagranicznych dostawców technologii, np. kotłów, czy turbin.

Działają państwo również aktywnie w zakresie wprowadzania innowacji w budownictwie. Mostostal Warszawa jako pierwszy w Polsce wybudował sezonowy magazyn ciepła dla Szpitala Psychiatrycznego w Drewnicy, w którym ma być gromadzone ciepło z odnawialnych źródeł. Co było najtrudniejsze przy takiej inwestycji?

To pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie sezonowych magazynów ciepła, który został wybudowany przez nasz dział badań i rozwoju w ramach realizacji europejskiego projektu badawczo-rozwojowego „Einstein”.

Nasze zadanie obejmowało nie tylko wybudowanie obiektu, ale również zaprojektowanie go na podstawie koncepcji przekazanej przez współpracujących z nami partnerów naukowych. Najtrudniejszy był etap projektowania. Instalacja ma charakter pilotażowy i nie było możliwe bazowanie na wcześniejszych doświadczeniach z zakresu projektowania i eksploatacji. Sezonowy magazyn ciepła to jeden z efektów działalności Mostostalu Warszawa na polu naukowo- -badawczym. Niedawno wybudowaliśmy również pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie most z kompozytów FRP. Dodam, że jest to największy tego typu obiekt na świecie pod względem rozpiętości przęsła. Mamy świadomość tego, że wspierając nowe technologie, inwestujemy nie tylko w rozwój firmy, ale co ważniejsze — w rozwój polskiej myśli inżynierskiej.

Jedną z ostatnio realizowanych inwestycji przez Mostostal Warszawa jest EcoGenerator — Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, gdzie odpady będą przerabiane na ciepło. Co jest przy niej najtrudniejsze?

EcoGenerator, spalając 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, przyczyni się do ograniczenia składowania odpadów, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie będzie produkował energię cieplną i elektryczną. Moc elektrociepłowni w kogeneracji wyniesie 7,5 MWe i 32 MWt. Przewidziana roczna wartość produkcji energii to 56 tyś. MWh i 850 tyś. Tyle potrzeba, by zapewnić energię elektryczną i ciepło dla ok. 30 tyś. mieszkań. Będzie to jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, a skala inwestycji i jej usytuowanie na terenie portu szczecińskiego, tworzące swoiste ekologiczne miasto na wodzie, to nie lada wyzwanie dla wykonawcy. Budowa EcoGeneratora wpisuje się też w ideę nowoczesnego, przyjaznego ludziom i przyrodzie miasta. Spalarnia odpadów to niezbędny z punktu widzenia ochrony środowiska element systemu gospodarki odpadami, wpisujący się w ideę zrównoważonego rozwoju, która zakłada, że gospodarka nie może rozwijać się kosztem środowiska i warunków życia przyszłych pokoleń. Ta idea jest nam bardzo bliska. Drogą do tego celu jest m.in. recykling. Odpady, których nie można odzyskiwać, należy unieszkodliwiać w sposób niezagrażający zdrowiu i środowisku i to zadanie spełniają właśnie nowoczesne spalarnie odpadów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera: Mostostal Warszawa

Polecane