Mostostal Plock <MOPL.WA> Wszczęcie przed sądem postępowania

Mostostal Plock <MOPL.WA> Wszczęcie przed sądem postępowania WSZCZĘCIE PRZED SĄDEM POSTĘPOWANIA Raport bieżący nr 50/2003 Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że w dniu 03 grudnia 2003 roku złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie - Wydział Gpospodarczy pozew przeciwko Płockiemu Przedsiębiorstwu Robót Mostowych S.A. w Płocku o : 1. zmianę wysokości świadczenia pieniężnego poprzez podwyższenie o kwotę 6 147 123,27 zł ( sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 27/100 ) wynagrodzenia umownego przewidzianego w umowie zawartej pomiędzy powodem a pozwanym dnia 22 października 2002 roku na wykonanie konstrukcji stalowych głównej i dojazdowej mostu na rzece Wiśle w Płocku ewentualnie 2. rozwiązanie zawartej pomiędzy powodem a pozwanym umowy z dnia 22 października 2002 roku na wykonanie konstrukcji stalowych głównej i dojazdowej mostu na rzece Wiśle w Płocku i zapłatę kwoty 19 053 134,12 zł ( dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści cztery złote 12/100 ) tytułem dotychczas poniesionych rzeczywistych kosztów realizacji robót wynikających z umowy . Jednocześnie Mostostal Płock S.A. wnosi o zabezpieczenie roszczeń poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego wstrzymującego na czas toczącego się procesu wykonywane przez powoda wszelkie prace w ramach łączącej powoda i pozwanego umowy z dnia 22 października 2002 roku na wykonanie konstrukcji stalowych głównej i dojazdowej mostu na rzece Wiśle w Płocku . Zarząd Mostostal Płock S.A. wielokrotnie prowadził rozmowy i stosował pisma do pozwanego w toku realizacji kontraktu dotyczące spraw wniesionych w pozwie . Jednak wobec otrzymania odpowiedzi odmownej wniesienie pozwu stało się konieczne . Zarząd Mostostal Płock S.A. stoi na stanowisku , że wniesiony pozew jest zasadny i będzie oczekiwał pozytywnego roztrzygnięcia sprawy przez Sąd . Data sporządzenia raportu: 04-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ