Na szkolenia i rozwój

AA
opublikowano: 18-02-2010, 00:00

Unijne dotacje są nie tylko na inwestycje w maszyny lub technologie. Także na szkolenia i badania naukowe.

Z Programu Kapitał Ludzki można uzyskać pieniądze na doskonalenie pracowników

Unijne dotacje są nie tylko na inwestycje w maszyny lub technologie. Także na szkolenia i badania naukowe.

Pieniądze na przedsięwzięcia związane z badaniami i rozwojem (B+R) w firmach oraz na szkolenia pracowników przedsiębiorcy mogą uzyskać w ramach kilku tzw. priorytetów Programu Kapitał Ludzki. Za każdy z tych priorytetów odpowiada inna instytucja i w niej można uzyskać szczegółowe informacje. Tu przedstawiamy jedynie najważniejsze zasady.

Priorytet 2

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Jest to Poddziałanie o charakterze konkursowym. Można dzięki niemu zrealizować ogólnopolski lub ponadregionalny projekt szkoleniowy albo doradczy, uruchomić studia podyplomowe w specjalności przyczyniającej się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm.

Projekty szkoleń czy doradztwa mogą być otwarte (rekrutowani są chętni z różnych firm) lub zamknięte (pracownicy jednej lub najwyżej kilku z góry określonych firm). Tematyka może być ogólna (u-miejętności przydatne w wielu zawodach) bądź specjalistyczna (przydatne tylko w jednym zawodzie). To propozycja dla podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy.

Na co można dostać pieniądze? Na zamknięte projekty szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników, przygotowane na podstawie strategii sporządzonej w firmie. Wsparcie ma charakter pomocy publicznej, czyli beneficjent może liczyć na pokrycie tylko części kosztów: doradztwa — 50 proc., szkoleń ogólnych — 60 proc./80 proc. (większe dla małych i średnich firm), szkoleń specjalistycznych — 35 proc./45 proc. (większe dla małych i średnich firm). Maksymalna wartość projektów, zależnie od ich charakteru, to 20 mln zł, a minimalna — 400 tys. zł.

Informacji udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Priorytet 4

Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

Działanie ma na celu połączenie środowisk naukowych i biznesowych oraz podniesienie kompetencji kadr systemu B+R (badania i rozwój) do poziomu zapewniającego efektywną współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu osiągnięć naukowych w gospodarce.

Planowane jest finansowanie kursów z zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi czy komercjalizacji rezultatów prac badawczych. To propozycja dla przedsięwzięć na poziomie kształcenia wyższego i dla podmiotów ściśle współpracujących ze sferą nauki oraz dla ośrodków akademickich.

Na co mogą iść pieniądze? Na studia podyplomowe, szkolenia, kursy dla pracowników działów B+R. Mają dotyczyć zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych, podnoszenia świadomości znaczenia takich prac dla gospodarki, potrzeb sektora nauki i gospodarki, popularyzację osiągnięć naukowych.

Dofinansowanie ma być przekazywane w formie zaliczek. O szczegóły należy pytać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Priorytet 8

Regionalne kadry gospodarki

Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

To Poddziałanie ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących dla potrzeb regionalnej gospodarki. Dofinansowanie przydzielają wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie. Można uzyskać dofinansowanie na ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo, kursy zawodowe na poziomie regionalnym, czyli w obrębie jednego województwa.

Kto może zabiegać o te pieniądze? Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą: przedsiębiorcy i osoby prawne zajmujące się szkoleniami oraz osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.

O szczegóły należy dowiadywać się w urzędach wojewódzkich lub marszałkowskich

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AA

Polecane