--- Nabycie aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 03-10-2003, 18:34

--- Nabycie aktywów o znacznej wartości NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/451/10/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
Bank BPH PBK SA
2) data i sposób nabycia aktywów:
03.10.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 87 000 000 zł i terminie zapadalności 12.12.2003 r.
4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa:
86 137 395,00 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
7) źródło finansowania aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody.
Data sporządzenia raportu: 03-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Nabycie aktywów o znacznej wartości