Nieruchomościowe interesy szefa SGB-Banku

opublikowano: 22-01-2018, 22:00

Paweł Pyzik handlował gruntami i lokalami, kredytując się w bankach spółdzielczych, które… audytowała kierowana przez niego spółdzielnia.

Wiceprezesem i p.o. prezesa SGB-Banku Paweł Pyzik jest od marca 2017 r. Wcześniej przez ponad 10 lat był prezesem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu (ZRBS), czyli spółdzielni specjalizującej się w audytach sprawozdań finansowych banków spółdzielczych. Jednocześnie sam w latach 2009-17 prowadził działalność gospodarczą w branży handlu nieruchomościami — wspólnie z żoną kupował i sprzedawał nieruchomości w Wielkopolsce, finansując tę działalność kredytami z… Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego (WBS), znanego jako Neobank, oraz Banku Spółdzielczego w Gnieźnie (BSG). W tym samym czasie ZRBS, jako niezależny audytor, prześwietlał finanse i WBS, i BSG. Konflikt interesów? Paweł Pyzik twierdzi, że nie.

SPÓŁDZIELCZY SERIAL: Kontrowersje związane z Pawłem Pyzikiem, jeszcze z czasów zarządzania Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych (ZRBS), ujawniliśmy kilka miesięcy temu. Chodziło m.in. o uchybienia ZRBS w badaniu sprawozdania finansowego SK Banku z Wołomina oraz o to, że żona Pawła Pyzika, Agnieszka wystawiła dwie faktury na 80 tys. zł za doradztwo Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Ciechanowie tuż po tym, jak sprawozdanie finansowe tego banku badał ZRBS. Na zdjeciu: Paweł Pyzak
Fot. ARC

Bez uwag, choć do naprawy

By przyjrzeć się sprawie bliżej, prześwietliliśmy księgi wieczyste kilku nieruchomości położonych w Poznaniu, Jarocinie, Kaliszu i Wolicy Nowej, których właścicielami byli (lub są) Paweł Pyzik i jego małżonka. W dziale IV można znaleźć hipoteki ustanawiane pod kredyty zaciągane przez szefa SGB — głównie w Neobanku, ale też BSG. Daty ich ustanowienia (w związku z wzięciem kredytu) czy też okresy wpisania w księgach wieczystych (w związku ze spłacaniem kredytu) prawie we wszystkich przypadkach pokrywają się z latami, w których finanse WBS i BSG, jako niezależny biegły rewident, prześwietlał ZRBS, kierowany przez Pawła Pyzika. O sprawozdaniu Neobanku za 2013 r. 9 kwietnia 2014 r. ZRBS wydał opinię bez żadnych uwag i zastrzeżeń. Tymczasem już 1,5 miesiąca później, 22 maja 2014 r., Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), po kontroli przeprowadzonej w WBS, wydała zalecenia reklasyfikacji części ekspozycji kredytowych banku, aktywnych na koniec września 2013 r. W rezultacie Bank musiał utworzyć rezerwy na 7,5 mln zł i skorygować wynik odsetkowy w dół o 1,14 mln zł. Stało się to jednak w wyniku działań KNF, a nie audytora, czyli ZRBS. Spółdzielnia kierowana przez Pawła Pyzika odnotowałato dopiero w opinii biegłego rewidenta za kolejny rok — 2014. Załączyła do niej uwagę, że komisja zobowiązała Neobank do opracowania programu naprawczego „w zakresie jakości portfela kredytowego i zarządzania ryzykiem kredytowym oraz działalności spółek zależnych i powiązanych”.

Dwie transakcje jednego dnia

Co nie podobało się KNF w działalności spółek zależnych i powiązanych Neobanku? Chodziło o to, że WBS zakładał firmy, którym następnie udzielał kredytów na zakup nieruchomości, m.in. kamienic z lokatorami, choć nie miały wystarczającego majątku ani dochodów. Wielkopolskie media wielokrotnie pisały, że spółki Neobanku wynajmowały tzw. czyścicieli kamienic, których zadaniem było opróżnianie mieszkań z lokatorów. Choć umowy zawierały zapisy, że zleceniobiorcy firm powiązanych z WBS mają działać zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego, to praktyka była inna — lokatorzy byli nękani w tak uporczywy sposób, że „czyściciele” zostali przez prokuraturę oskarżeni o stalking, a WBS ostatecznie musiał zrezygnować z ich usług. Co to wszystko ma wspólnego z Pawłem Pyzikiem? Tylko tyle, że obecny szef SGB dwa ze swoich kilku nieruchomościowych interesów zrobił… ze spółkami zależnymi Neobanku. I tak w lutym 2010 r. małżeństwo Pyzików sprzedało, kupioną niecały rok wcześniej, nieruchomośćw Poznaniu firmie Arator. Jej właścicielem była Spółdzielnia Łubowo, której szefowała Anna Zaleska, ówczesna wiceprezes WBS. Aratorem zarządzał natomiast Maciej Kawka, pracownik WBS, znany jako prezes firm związanych z procederem „czyszczenia” kamienic w Wielkopolsce. Jeszcze ciekawszy jest przypadek innej nieruchomości, w Jarocinie, która wcześniej była przedmiotem egzekucji bankowej. Paweł Pyzik kupił ją 7 października 2013 r. od Factory Inwest, czyli spółki należącej pośrednio do WBS, której prezesem był Marcin Pietrzak, pełnomocnik Neobanku. Następnie, tego samego dnia… sprzedał ją dalej osobom fizycznym.

Brak odpowiedzi

Zapytaliśmy szefa SGB-Banku o ceny zakupu i sprzedaży obu nieruchomości, a także o to, jak udało mu się kupić i sprzedać nieruchomość tego samego dnia i czy nie przeszkadzało mu, że drugą stroną transakcji były spółki związane z WBS. Odpowiedź ograniczył do stwierdzenia, że „szczegóły transakcji są objęte ochroną danych osobowych oraz tajemnicą handlową ze względu na osoby prywatne w niej uczestniczące i taką ochroną prawa objęte”. Paweł Pyzik nie odpowiedział też, czy on lub jego małżonka w ramach działalności gospodarczej świadczyli jakieś usługi dla WBS i BSG. Nasze pytanie wynikało z faktu, że w archiwalnej wersji wykazu przedsiębiorców, którym WBS „powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością banków” można odnaleźć działalność gospodarczą, którą w latach 2011-17 prowadziła Agnieszka Pyzik. Zamiast odpowiedzi na konkretne pytania Paweł Pyzik przysłał oświadczenie, w którym zarzucił mi brak rzetelności dziennikarskiej, opieranie się na pomówieniach, naruszenie dóbr osobistych oraz uczestniczenie w nagonce na jego osobę, inspirowanej przez „osoby które spowodowały znaczące szkody w majątku banku” i których działania są przedmiotem śledztw prokuratury. Szefowi SGB-Banku chodzi zapewne o były zarząd, z prezesem Ryszardem Lorkiem na czele. Jak informowaliśmy w „PB”, od kwietnia 2017 r. poznańscy śledczy badają, czy byłe władze SGB-Banku nie dopuściły się niegospodarności na co najmniej 70 mln zł. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dawid Tokarz

Polecane