Czytasz dzięki

Nowe obowiązki związane z wdrożeniem CRBR

ZOFIA GAŁĄZKA, radca prawny, Grupa Prawna Togatus
opublikowano: 13-01-2020, 22:00

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to niedawno powstały w Polsce system elektroniczny.

Od 13 października 2019 r. są w nim gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Jego głównym zadaniem jest łatwiejsze zidentyfikowanie konkretnych osób wykładających kapitał na działanie spółek lub mających wpływ na ich funkcjonowanie.

W Polsce podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz. 1115, z późniejszymi zmianami). Ustawa ta powstała w celu wdrożeniaprzepisów Unii Europejskiej, czyli wydanej przez Komisję Europejską IV dyrektywy AML. W niektórych państwach europejskich podobne systemy już funkcjonują i można za ich pośrednictwem odnaleźć powiązania osobowe lub kapitałowe między różnymi podmiotami gospodarczymi.

Wdrożenie systemu w naszym kraju spowodowało nałożenie na wpisane w polskim KRS spółki nowych obowiązków. Pierwszy krok to zgłoszenie w formie elektronicznej podstawowych danych spółki, takich jak nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer KRS i numer NIP. Trzeba też zgłosić dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL albo datę urodzenia — w przypadku osób, które nie maja numeru PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują temu beneficjentowi.

Informacje do rejestru muszą być zgłaszane osobiście przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki, bo obecnie w systemie nie ma opcji dokonywania zgłoszeń przez pełnomocnika. Wnioski ze zgłoszonymi danymi można zatwierdzić podpisem elektronicznym za pomocą ePUAP lub podpisem kwalifikowanym. Wpisy powinny być dokonywane w terminie siedmiu dni od dnia wpisu podmiotów do KRS dla spółek nowo utworzonych, tzn. po dniu 13 października 2019 r., a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji — w terminie siedmiu dni od ich zmiany. W przypadku spółek istniejących i wpisanych do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, czyli przed 13 października 2019 r., ustawodawca przewidział okres przejściowy i wskazał, że podmioty te mają obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Ustawodawca przewidział też tryb autokorekty, tj. poprawienia oczywistych omyłek w złożonym zgłoszeniu przez sam podmiot, jednakże takiej zmiany można dokonać w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki. Zgłoszenie poprawia się poprzez wpisanie ponownie poprawnych danych. W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach CRBR, że zgłoszenie zostało złożone z naruszeniem art. 58-61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub zawiera oczywiste omyłki, podmiot składa ponownie zgłoszenie. Powinien to zrobić w terminie trzech dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego zgłoszenia przekazanego temu podmiotowi w formie pisemnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Nowe zgłoszenie powinno zawierać poprawne dane. Zgłoszenia do systemu można dokonać bezpłatnie pod adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ZOFIA GAŁĄZKA, radca prawny, Grupa Prawna Togatus

Polecane