Nowe przepisy, nowe podmioty

(Paweł Kubisiak)
opublikowano: 30-10-2006, 21:11

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych miała dostosować polskie prawo do przepisów wspólnotowych oraz uprościć procedury.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych miała dostosować polskie prawo do przepisów wspólnotowych oraz uprościć procedury wykorzystania środków unijnych.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć przede wszystkim wprowadzenie nowej kategorii podmiotów, które zostały zobowiązane do stosowania ustawy, a mianowicie związków jednostek sektora finansów publicznych i innych państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub podmiotów prawa publicznego. Oznacza to, że do stosowania ustawy zostały zobowiązane m.in. podmioty, którym koncesji na roboty budowlane udzieliły związki podmiotów.

Centrum zamówień

Z punktu widzenia rządu, szczególne znaczenie ma wprowadzenie instytucji centralnego zamawiającego, które miało spowodować uzyskanie oszczędności przy zamówieniach udzielanych na rzecz administracji rządowej. Zamiast do tej pory kilkudziesięciu czy kilkuset zamówień będziemy mieli do czynienia z jednym zamówieniem udzielanym przez centralnego zamawiającego. Dla zamawiającego oznacza to niewątpliwie mniejsze wydatki na realizację zamówień.

Ułatwienia dla wykonawców

Znaczące ułatwienie stanowi ustanowienie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W poprzednim stanie prawnym wykonawca musiał taki potencjał faktycznie posiadać. Jest to kolejne postanowienie działające na korzyść wykonawców tworzących konsorcja.

Sporym uproszczeniem z punktu widzenia firm jest dopuszczenie do przetargów firm, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ prawomocnie zatwierdzony przez sąd, pod warunkiem jednakże, że układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. W tym przypadku ustawodawca „wyciąga rękę” do spółek w upadłości z możliwością zawarcia układu dając im szansę na uzyskanie zarówno dochodów jak i renomy niezbędnej dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Znaczącą nowością mającą na celu uproszczenie postępowania jest wprowadzenie możliwości wyboru przez zamawiającego sposobu porozumiewania się między stronami postępowania. W chwili obecnej strony mogą porozumiewać się zarówno pisemnie, jak i faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej. Informację o złożeniu wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu można przekazać nawet telefonicznie.

Zbigniew Rogowski, Kancelarie Radców Prawnych Z. Rogowski K. Wiśniewska Grupa Partnerska w Katowicach.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Paweł Kubisiak)

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Nowe przepisy, nowe podmioty