Nowela wchodzi w życie

Agnieszka Janas
opublikowano: 07-09-2004, 00:00

Zmiana przepisów ma podnieść poziom wykształcenia osób działających na rynku nieruchomości i ograniczyć dostęp do niego osobom, które złamały prawo.

22 września wejdą w życie przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tym samym zmianie ulegną zasady ubiegania się o uprawnienia i licencje zawodowe dla rzeczoznawców, zarządców nieruchomości i pośredników.

Uzyskanie licencji możliwe będzie wyłącznie wtedy, jeśli kandydat: ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód. O prawo do wykonywania każdego z tych zawodów będą mogły się ubiegać jedynie osoby z wykształceniem wyższym. Kursy uprawniające do otrzymania licencji zawodowych będą zaś musiały uwzględniać minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Konieczne stanie się także odbycie praktyki zawodowej w zakresie przewidzianym przez kurs oraz uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym zdanie egzaminu uprawniającego do świadczenia poszczególnych usług. Pozostałe wymagania są charakterystyczne dla zakresu wykonywanych czynności.

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca majątkowy musi mieć wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne oraz ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Z tego obowiązku są zwolnieni absolwenci studiów wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami. Osoby z wykształceniem wyższym, które przed dniem 22 września 2004 r. rozpoczęły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, mogą ubiegać się po ich ukończeniu o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, bez spełnienia warunku posiadania wyższego wykształcenia prawniczego, ekonomicznego lub technicznego.

Pośrednik

Licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami można nadać osobie, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z obowiązku tego zwolnione są jednak osoby, które ukończyły studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami. Osoby ze średnim wykształceniem mogą do 31 grudnia 2005 r. ubiegać się o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego, którego program został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz odbycia praktyki zawodowej i przejścia postępowania kwalifikacyjnego.

Zarządca

Zdobycie licencji zarządcy nieruchomości będzie wiązało się z koniecznością ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, chyba że ubiegająca się o nią osoba jest absolwentem wyższej uczelni o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami. Kandydaci z wykształceniem średnim mogą do dnia 31 grudnia 2005 r. ubiegać się o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymogów, z wyjątkiem wykształcenia wyższego. W związku z tym kursy specjalistyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami powinny być organizowane w terminach umożliwiających ich absolwentom, po odbyciu praktyki zawodowej, spełnienie warunku zakończenia z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego do 31 grudnia 2005 r.

Okiem eksperta

Brakuje najważniejszego

Ustawa wprowadza kosmetyczne zmiany do przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Nie realizuje zaś najważniejszego postulatu naszego środowiska — wprowadzenia samorządu zawodowego, do którego każdy rzeczoznawca musiałby obligatoryjnie należeć. Zapewniłoby to klientom większą pewność, że są obsługiwani zgodnie z prawem, a w razie jego złamania dawałoby im możliwość występowania najpierw do samorządu. Wprawdzie istnieje obecnie Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, ale klienci zwracają się do niej oraz do sądów dopiero w sytuacji wystąpienia poważnych nieprawidłowości. Samorząd pozwoliłby nam na wewnętrzną kontrolę w ramach naszej grupy zawodowej.

WOJCIECH NUREK

rzecznik Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agnieszka Janas

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Nowela wchodzi w życie