Oświadczenie Adama Szejnfelda ws. afery hazardowej

DI
opublikowano: 05-10-2009, 16:43

Z ujawnionej przez premiera notatki wiceministra finansów Jacka Kapicy wynika, że podczas konsultacji projektu "ustawy hazardowej" z ministerstwami bardzo wiele uwag zgłaszał wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Miał on proponować usunięcie z projektu ustawy zapisu o 10-procentowych dopłatach do gier. Co na to minister? Oto jego oświadczenie, a  w załączniku kalendarium oraz opis pism Ministra Gospodarki w tej sprawie.

"W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą przebiegu prac w Ministerstwie Gospodarki nad „ustawą o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz niektórych innych ustaw” i podnoszonymi pomówieniami, iż stanowiska Ministra Gospodarki były przygotowywane bez wiedzy Ministra Gospodarki pana Waldemara Pawlaka, pragnę oświadczyć, co następuje: 

• Stanowiska Ministra Gospodarki w procesie legislacyjnym nad wyżej wymienionym projektem nie są, ani nie były indywidualnymi stanowiskami poszczególnych ministrów lub wiceministrów, ale oficjalnymi stanowiskami resortu, o których wiedział Minister Gospodarki pan Waldemar Pawlak. Ich treść była przygotowywana przede wszystkim przez ekspertów Zespołu Ekspertów Ministra Gospodarki oraz pracowników Sekretariatu Ministra Gospodarki pana Waldemara Pawlaka, a także przez pracowników Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki. Stanowiska te były oficjalnym elementem uzgodnień międzyresortowych, zgodnym z procedurą Rady Ministrów.

• Także zasadnicze pismo w omawianej sprawie (cytowane w mediach tzw. „pismo na 5 stron”) przygotowane zostało przez Sekretariat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka i podpisane przez Igora Strąka, dyrektora Sekretariatu Ministra Gospodarki (vide pismo Sekretariatu Ministra z 8.05.2009r. – drugi punkt załączonego kalendarium).

• Powyższe pismo przekazane zostało przez Sekretariat Ministra Gospodarki do Departamentu Regulacji Gospodarczej (DRE) w celu nadania mu znaków DRE, skierowania do podpisu przez sekretarza stanu i przesłania do sekretarza Komitetu Rady Ministrów. Pismo podpisał Igor Strąk, dyrektor Sekretariatu Ministra Gospodarki (SM).

• Mój udział w procesie legislacyjnym nad omawianą ustawą był jawny i przejrzysty oraz formalny, polegał bowiem wyłącznie na podpisywaniu oficjalnych stanowisk Ministra Gospodarki. Moje kontakty w tej sprawie prowadzone były tylko drogą pisemną. Z nikim w trakcie procesu legislacyjnego na temat omawianej ustawy nie rozmawiałem.  Poza udziałem w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów, nie brałem też osobistego udziału w żadnych innych spotkaniach nawet oficjalnych, jak np. posiedzenia Konferencji Uzgodnieniowej, czy Komisji Prawniczej, a tym bardziej w spotkaniach nieformalnych. Nic mi zresztą nie jest wiadome, by na ten temat jakieś nieformalne spotkania lub rozmowy się odbywały.

• Proces uzgodnień międzyresortowych - warto przypomnieć, iż zgłaszanie, wątpliwości, uwag, czy też rozbieżności jest prawem, a nawet obowiązkiem każdego resortu i nie może być traktowane, jako celowe blokowanie procesu legislacyjnego. Jeśli bowiem pismo na pięć stron Ministra Gospodarki składające się z kilkunastu uwag miałoby tak być oceniane, to jak należałoby określić uwagi innych resortów do projektów zgłaszanych przez Ministerstwo Gospodarki. Na przykład:

o Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 700 uwag, 200 stron, w tym 110 uwag Ministerstwa Finansów,
o Ustawa o działalności usługowej – 244 uwag, 143 strony, w tym 35 uwag Ministerstwa Finansów,
o Ustawa o podpisie elektronicznym – 200 uwag, 70 stron, w tym 22 uwagi Ministerstwa Finansów."
 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane