Edycja VI

Polska silna regionami - czas na patriotyzm lokalny

Patron

Partnerzy

Partnerzy regionalni debaty

Regionalni Patroni honorowi

Opole
Łódzkie
Łódź
Świętokrzyskie
Kielce
Lubelskie